ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

16-10-2018 -ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ-ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΣΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΑΚΑΔ.ΕΤΟΥΣ 2018-19.

Ανακοινώνεται στους φοιτητές των Τεχνολογικών-Προπτυχιακών Τμημάτων της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε  ότι οι δηλώσεις Μαθημάτων για το χειμερινό   εξάμηνο του ακαδ. Έτους 2018-19, θα υποβληθούν ηλεκτρονικά στις αντίστοιχες εφαρμογές  των  Γραμματειών των Τμημάτων από τη 15/10/2018 έως και την 5/11/2018

Μετά την παρέλευση της ημερομηνίας αυτής δεν θα γίνονται δεκτές από τις αντίστοιχες εφαρμογές δηλώσεις μαθημάτων

Για την αποφυγή τυχόν λαθών/παραλείψεων/παρεξηγήσεων παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να μελετήσουν πολύ προσεκτικά τις παρακάτω αναλυτικές οδηγίες.

ΟΔΗΓΙΕΣ:

1.      Οι Δηλώσεις Μαθημάτων επέχουν θέση ανανέωσης εγγραφής και πρέπει να υποβάλλονται κάθε εξάμηνο. Όλοι οι φοιτητές υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση μαθημάτων ακόμη και εκείνοι που δεν οφείλουν μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου ή οφείλουν την πρακτική τους άσκηση ή την πτυχιακή τους εργασία.

2.      Οι πρωτοετείς φοιτητές υποβάλλουν κανονικά δήλωση μαθημάτων  για το Α΄ εξάμηνο όπως εννοείται και για τα επόμενα . Οι φοιτητές αυτοί θα μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την δήλωσή τους εφόσον παραλάβουν τους αντίστοιχους κωδικούς που θα είναι κοινοί και για την αίτηση προμήθειας φοιτητικών εισιτηρίων (πάσο) και για την παραλαβή διδακτικών συγγραμμάτων μέσω του Προγράμματος Εύδοξος.

3.      Oι φοιτητές καλό θα είναι να δηλώνουν μόνο τα μαθήματα του εξαμήνου τους για να μην δημιουργείται πρόβλημα με τα Βιβλία που διανέμονται μέσω του Προγράμματος Εύδοξος.

4.      Οι παλαιοί φοιτητές που δεν έχουν κωδικό θα πρέπει να μεριμνήσουν για την απόκτησή του είτε προσερχόμενοι αυτοπροσώπως στο Κέντρο Δικτύου της Σχολής είτε αποστέλλοντας email στην ηλεκτρονική διεύθυνση itsupport@aspete.gr.

5.      Κάθε φοιτητής μπορεί να δηλώσει τα μαθήματα του εξαμήνου του και από το επόμενο τόσα όσα του επιτρέπουν να συμπληρώσει τον αριθμό των 35 ωρών εβδομαδιαίως. Επίσης ευνόητο είναι ότι μπορεί να δηλώνει , χωρίς περιορισμό, μαθήματα παρελθόντων (χειμερινών εξαμήνων) στα οποία επιθυμούν να εξεταστούν την περίοδο του Ιανουαρίου   2019.

6.      Οι επί πτυχίω φοιτητές, δηλαδή οι εισαχθέντες από το ακαδ.έτος 2013-14 και προγενέστερα μπορούν να εξεταστούν στα θεωρητικά μαθήματα των εαρινών εξαμήνων στην εξεταστική περίοδο του χειμερινού εξαμήνου ΜΕ ΤΗ ΡΗΤΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΟΤΙ ΘΑ ΑΠΟΦΑΝΘΕΙ ΘΕΤΙΚΑ Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ . Οι δηλώσεις τους για αυτά τα μαθήματα θα υποβληθούν σε άλλη χρονική προθεσμία που θα ανακοινωθεί εγκαίρως αφού θα αναρτηθεί στην κεντρική ιστοσελίδα της Σχολής και τις ιστοσελίδες των Τμημάτων.

7.      Τονίζεται ότι είναι διαφορετικά πράγματα οι Δηλώσεις Μαθημάτων που υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τις Εγγραφές στα εργαστήρια για την παρακολούθησή τους. Οι τελευταίες γίνονται μετά από συνεννόηση με τα Εργαστήρια κατά την έναρξη των μαθημάτων και υπό την ευθύνη των Υπευθύνων Εκπαιδευτικών.

8.      Φοιτητής ο οποίος δεν δήλωσε μάθημα δεν δικαιούται να το παρακολουθήσει και να εξεταστεί σε αυτό. Επομένως ακόμη και αν το αποτέλεσμα της εξέτασης είναι επιτυχές δεν καταχωρείται από τη Γραμματεία του Τμήματος.

9.      Διευκρινιστικά αναφέρεται ότι τα ανωτέρω ισχύουν για τα Τεχνολογικά Προπτυχιακά Τμήματα και όχι τα αυτοχρηματοδοτούμενα Προγράμματα ΕΠΠΑΙΚ και ΠΕΣΥΠ.

                                                      Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΩΝ

                                                                  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΡΑΠΑΛΗΣ

05-10-2018 -Ωρολόγιο Πρόγραμμα χειμερινου εξαμηνου 2018-2019

Στο παρακάτω link, μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα του εαρινου εξαμηνου του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018

Ωρολόγιο Πρόγραμμα

17-09-2018 - ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2018-2019

Πράξη Δ.Ε Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε  01/12-01-2018 (θ:2.1)

Χειμερινό Εξάμηνο (13 εβδομάδες) :

Δευτέρα 24/09/2018 – Παρασκευή 21/12/2018 (13 εβδομάδες)

Αναπληρώσεις-Επαναλήψεις (½ εβδομάδα) :

Δευτέρα 7/01/2019 – Τετάρτη 09/01/2019 (½ εβδομάδα)

Εξεταστική Ιανουαρίου (3+ εβδομάδες) :

Πέμπτη 10/01/2019 – Παρασκευή 01/02/2019 (3+ εβδομάδες)

Προετοιμασία Εαρινού Εξαμήνου (½ εβδομάδα):

Δευτέρα 04/02/2019 – Τετάρτη 06/02/2019 (½ εβδομάδα)

Εαρινό Εξάμηνο (13 εβδομάδες) :

Πέμπτη 07/02/2019 – Τετάρτη  22/5/2019 (10 1/2 εβδομάδες + 2 εβδομάδες εορτές Πάσχα)

και μη συμπεριλαμβανομένων των διακοπών Πάσχα:

Πέμπτη 07/02/2019 – Παρασκευή 19/04/2019 (10½ εβδομάδες)

Δευτέρα 06/5/2019 –  Τετάρτη  22/5/2019 (2½ εβδομάδες)

Αναπληρώσεις (½ εβδομάδα) :

Πέμπτη 23/05/2019 – Παρασκευή 24/05/2019 (½ εβδομάδα)

Εξεταστική Ιουνίου (3½ εβδομάδες) :

Δευτέρα  27/05/2019 – Παρασκευή 14/06/2019 (3 εβδομάδες)

Εξεταστική Σεπτεμβρίου (3½ εβδομάδες) :

Δευτέρα 02/9/2019 – Παρασκευή 20/09/2019 (3 εβδομάδες)

Πρόγραμμα Εξεταστικής Σεπτεμβρίου

20-8-2018 - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤ

Στο παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2018-2019 ΣΤΗΝ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.»

Πρόσκληση

8-8-2018 - Πρόγραμμα Εξεταστικής Σεπτεμβρίου

Στο παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα Εξεταστικής Σεπτεμβρίου για το ακαδ. έτος 2017-2018. Σημειώνεται ότι ενδέχεται να υπάρξουν αλλαγές. Σε αυτή την περίπτωση θα ενημερωθείτε με νέα ανακοίνωση.

Πρόγραμμα Εξεταστικής Σεπτεμβρίου

3-7-2018 - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ή ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ

Στο παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ή ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΈΤΟΣ 2018-2019

Πρόσκληση

14-6-2018 - Οριστικοποίηση εκλογικών καταλόγων για τη διενέργεια εκλογών για το αξίωμα του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Στο παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε την σχετικη αποφαση

Αποφαση

13-06-2018 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΑΣΠΑΙΤΕ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΑΣΠΑΙΤΕ

Ανακοινώνεται ότι η τελετή ορκωμοσίας για τους αποφοίτους των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε, πρόκειται να πραγματοποιηθεί την παρακάτω ημερομηνία και ώρα στο Αμφιθέατρο της Σχολής:

Παρασκευή   29/6/2018 ώρα 11.00 π.μ. και θα περιλαμβάνει τους αποφοίτους όλων των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ:

 1. Οι λίστες με τα ονόματα των ορκιζομένων  πρόκειται να αναρτηθούν στις ιστοσελίδες των ΠΜΣ , εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος προ της τελετής ορκωμοσίας.
 2. Οι ορκιζόμενοι πρέπει να προσέλθουν στη Σχολή τουλάχιστον μιάμιση ώρα πριν από την προγραμματισμένη έναρξη της για να διεκπεραιωθούν έγκαιρα τα διαδικαστικά.
 3. Για την σωστή διοργάνωση της τελετής πρόκειται να εκδοθούν οδηγίες που θα αναρτηθούν το επόμενο χρονικό διάστημα. Για το λόγο αυτό καλό θα είναι να ανατρέχουν διαρκώς στις ιστοσελίδες των αντίστοιχων ΠΜΣ για να ενημερωθούν έγκαιρα.

ΤΕΛΕΤΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΜΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΠΡΟΣ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ

Οι απόφοιτοι για να επιβεβαιώσουν ότι έχουν συμπεριληφθεί στους καταλόγους των υποψηφίων προς ορκωμοσία μπορούν να αναζητήσουν το όνομά τους στους σχετικούς καταλόγους στις Ιστοσελίδες των ΠΜΣ.

Οι υποψήφιοι προς ορκωμοσία πρέπει να προσέλθουν 1.30 ώρα πριν την έναρξη της ορκωμοσίας  στη Γραμματεία του οικείου Τμήματος που ειδικά την ημέρα της ορκωμοσίας θα στεγάζεται στο χώρο της παλιάς Βιβλιοθήκης της ΑΣΠΑΙΤΕ στον 1ο όροφο του παλιού κτιρίου, για να υπογράψουν στο Βιβλίο Διπλωματούχων και να παραλάβουν τον όρκο και την τήβεννο.

Μετά τη διεκπεραίωση των ανωτέρω οι υποψήφιοι προς ορκωμοσία θα εισέλθουν στην Αίθουσα Τελετής στο Θέατρο της ΑΣΠΑΙΤΕ κατά αλφαβητική σειρά σε τριάδες και θα παραταχθούν στο διάδρομο που θα τους υποδειχθεί από τον Υπεύθυνο του κάθε ΠΜΣ, ως εξής:

Διάδρομος 1 (είσοδος Αίθουσας δεξιά):

Απόφοιτοι ΠΜΣ του Παιδαγωγικού Τμήματος

Πρώτοι (κοντά στη σκηνή), θα παραταχθούν οι Απόφοιτοι του ΠΜΣ «Επιστήμες της Αγωγής». Θα ακολουθήσουν οι Απόφοιτοι του ΠΜΣ «Διδακτική στις Φυσικές Επιστήμες, στην Πληροφορική και την Υπολογιστική Επιστήμη, τα Μαθηματικά και την Επιστήμη των Μηχανικών» και μετά οι Απόφοιτοι του ΠΜΣ «Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός»

Διάδρομος 2 (είσοδος Αίθουσας αριστερά):

Απόφοιτοι ΠΜΣ των Τεχνολογικών Τμημάτων

Τμήμα Εκπ/κών Πολιτικών Μηχανικών

Πρώτοι (κοντά στη σκηνή) θα παραταχθούν οι Απόφοιτοι του ΠΜΣ «Τεχνολογίες Διαχείρισης Υδάτων Ήπιων Μορφών Ενέργειας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής».

Θα ακολουθήσουν οι Απόφοιτοι του Διατμηματικού ΠΜΣ (ΠΟΛ και ΜΗΧ) «Αναβάθμιση Κτιρίων».

Τμήμα Εκπ/κών Μηχανολόγων Μηχανικών

Θα ακολουθήσουν οι Απόφοιτοι του ΠΜΣ «Σύγχρονες Μέθοδοι Σχεδιασμού και Ανάλυσης Μηχανολογικών Κατασκευών».

Επισημαίνεται ότι για την παραλαβή της τηβέννου

Α) Οι υποψήφιοι προς ορκωμοσία πρέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα, διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης. Για να παραλάβουν την τήβεννο θα παραδίδουν την αστυνομική τους ταυτότητα στην αρμόδια επιτροπή που θα βρίσκεται στον ανωτέρω χώρο (παλιά Βιβλιοθήκη ΑΣΠΑΙΤΕ) και θα υπογράφουν ότι δεσμεύονται να επιστρέψουν την τήβεννο σε άριστη κατάσταση αμέσως μετά τη λήξη της τελετής ορκωμοσίας, οπότε και θα τους επιστρέφεται η αστυνομική τους ταυτότητα. Σε περίπτωση μη τήρησης της ανωτέρω δέσμευσης από πλευράς διπλωματούχου, η Γραμματεία του οικείου Τμήματος δεν πρόκειται να ανταποκριθεί σε κανένα αίτημα για χορήγηση οποιουδήποτε εγγράφου σε αυτόν/-ή στο μέλλον (πχ αντίγραφο διπλώματος, βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας, κλπ).

Προς αποφυγή προβλημάτων, παρακαλούμε για την αυστηρή τήρηση όλων των ανωτέρω.

12-06-2018 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τους επί πτυχίω φοιτητές του Τμήματος Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών

Οι επί πτυχίω φοιτητές του Τμήματος Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών, που ενεγράφησαν στο Τμήμα μέχρι το ακαδ. έτος 2012-13 και δεν δήλωσαν μαθήματα προς εξέταση το τρέχον ακαδ. έτος, δύναται να υποβάλουν χειρόγραφη αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος, μέχρι τις 30/06/2018, αιτούμενοι τη συμμετοχή τους στις επαναληπτικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου 2018.

(Η εξέταση αφορά το θεωρητικό μέρος των μαθημάτων του Τμήματος)

12-6-2018 - Προκήρυξη Προέδρου και Αναπλ. Προέδρου του Τμ. Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών

Στο παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε την Προκήρυξη για Προέδρο και Αναπλ. Προέδρο του Τμ. Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών.

Προκήρυξη

12-06-2018 - ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΠΡΟΣ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ

 

ΤΕΛΕΤΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΑΣΠΑΙΤΕ, ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΠΡΟΣ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ

Η Τελετή Ορκωμοσίας Πτυχιούχων ΑΣΠΑΙΤΕ θα διεξαχθεί ως εξής:

Πέμπτη 21 Ιουνίου 2018 και ώρα 12η μεσημβρινή για τους αποφοίτους όλων των Τεχνολογικών – Προπτυχιακών Τμημάτων

Θέατρο ΑΣΠΑΙΤΕ

Οι υποψήφιοι για να επιβεβαιώσουν ότι έχουν συμπεριληφθεί στην εν λόγω τελετή ορκωμοσίας μπορούν να αναζητήσουν το όνομά τους στους σχετικούς καταλόγους που έχουν αναρτηθεί στις Ιστοσελίδες των Τμημάτων.

Οι υποψήφιοι προς ορκωμοσία πρέπει να προσέλθουν 1.30 ώρα πριν την έναρξη της ορκωμοσίας  στη Γραμματεία του οικείου Τμήματος που ειδικά την ημέρα της ορκωμοσίας θα στεγάζεται στο χώρο της παλιάς Βιβλιοθήκης της ΑΣΠΑΙΤΕ στον 1ο όροφο του παλιού κτιρίου, για να υπογράψουν στο Βιβλίο Πτυχιούχων και να παραλάβουν τον όρκο και την τήβεννο.

Μετά τη διεκπεραίωση των ανωτέρω οι υποψήφιοι προς ορκωμοσία θα συγκεντρωθούν και θα παραμείνουν συγκεντρωμένοι στον χώρο έξω από το Θέατρο, όπου θα αναμένουν την αναγγελία της εισόδου τους στην Αίθουσα Τελετής από το μικρόφωνο κατά την έναρξη της τελετής. Αμέσως μετά την αναγγελία της εισόδου τους θα εισέλθουν στην Αίθουσα κατά αλφαβητική σειρά σε τριάδες και θα παραταχθούν στο διάδρομο που θα τους υποδειχθεί.

Επισημαίνεται ότι για την παραλαβή της τηβέννου

Α) Οι υποψήφιοι προς ορκωμοσία πρέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα ή δίπλωμα οδήγησης. Για να παραλάβουν την τήβεννο θα παραδίδουν την αστυνομική τους ταυτότητα στην αρμόδια επιτροπή που θα βρίσκεται στον ανωτέρω χώρο (παλιά Βιβλιοθήκη ΑΣΠΑΙΤΕ) και θα υπογράφουν ότι δεσμεύονται να επιστρέψουν την τήβεννο σε άριστη κατάσταση αμέσως μετά τη λήξη της τελετής ορκωμοσίας, οπότε και θα τους επιστρέφεται η αστυνομική τους ταυτότητα. Σε περίπτωση μη τήρησης της ανωτέρω δέσμευσης από πλευράς πτυχιούχου, η Γραμματεία του οικείου Τμήματος δεν πρόκειται να ανταποκριθεί σε κανένα αίτημα για χορήγηση οποιουδήποτε εγγράφου σε αυτόν/-ή στο μέλλον (πχ αντίγραφο πτυχίου, βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας, κλπ).

Β) Για τη χρήση της τηβέννου, οι υποψήφιοι προς ορκωμοσία πρέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ να φέρουν μπλουζάκι ή πουκάμισο με μανίκι.

Προς αποφυγή προβλημάτων, παρακαλούμε για την αυστηρή τήρηση όλων των ανωτέρω.

6-06-2018 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ-ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 2017-2018

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ-ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 2017-2018

Σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 140832/Ζ1/25-8-17 (Β΄ 2993) ΚΥΑ «Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος στους φοιτητές των Ιδρυμάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης»κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 10 του ν. 3220/2004, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καταργούνται οι ισχύουσες μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας, Υπουργικές Αποφάσεις και επέρχονται τροποποιήσεις τόσο στην διαδικασία υποβολής των αιτήσεων όσο και στα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Το μεγαλύτερο μέρος των δικαιολογητικών θα ελέγχεται μέσω αυτόματης διασύνδεσης ηλεκτρονικής εφαρμογής με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων από όπου αντλούνται τα σχετικά στοιχεία, σύμφωνα με την περίπτωση ιδ’ της παρ. 1 του άρθρου  17 του ν. 4174/2013 (Α΄170), όπως προστέθηκε με το άρθρο 60 του ν. 4415/2016 (Α΄159).

Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις που αφορούν στη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18 θα υποβάλλονται από την Δευτέρα 4 Ιουνίου 2018 έως και την Τρίτη 03 Ιουλίου 2018, μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτωνhttps://stegastiko.minedu.gov.gr, στην ειδική εφαρμογή για το στεγαστικό επίδομα. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης είναι ο φοιτητής για τον οποίο χορηγείται το επίδομα να είναι Έλληνας υπήκοος ή υπήκοος άλλης χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να είναι κάτοχος Ακαδημαϊκής Ταυτότητας σε ισχύ και να είναι και κάτοχος Α.Φ.Μ. Διευκρινίζεται ότι η υπηκοότητα αφορά μόνο στο πρόσωπο του φοιτητή και όχι στων γονέων ή κηδεμόνων αυτού.

Πριν προχωρήσετε σε δημιουργία αίτησης για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, θα πρέπει πρώτα να έχετε υποβάλει φορολογική δήλωση για το φορολογικό έτος 2017. Σε αντίθετη περίπτωση η αίτησή σας θα απορριφθεί αυτόματα με την υποβολή της.

Αν μετά την οριστική υποβολή της αίτησης ζητηθεί να κατατεθούν συγκριμένα επιπλέον δικαιολογητικά τότε ο/η ενδιαφερόμενος/η πρέπει να απευθυνθεί στο γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας στη Σπουδαστική Εστία της ΑΣΠΑΙΤΕ στον 1ο όροφο τηλέφωνο επικοινωνίας 210 2896811

31-05-2018 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ-ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε- ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

 1. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

  Ανακοινώνεται ότι η  τελετή  ορκωμοσίας για τους αποφοίτους των Τεχνολογικών-Προπτυχιακών Τμημάτων της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε, πρόκειται να πραγματοποιηθεί  την  παρακάτω ημερομηνία και ώρα στο χώρο του αμφιθεάτρου της Σχολής:

  Πέμπτη   21/6/2018  ώρα 12.00 μ.  και θα περιλαμβάνει τους αποφοίτους όλων των Τμημάτων

  ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ:

  1. Οι λίστες με τα ονόματα των ορκιζομένων   πρόκειται  να αναρτηθούν στις ιστοσελίδες των Τμημάτων, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος προ της τελετής ορκωμοσίας.
  2. Οι ορκιζόμενοι πρέπει να προσέλθουν στη Σχολή τουλάχιστον μιάμιση ώρα πριν από την προγραμματισμένη έναρξη των τελετών για να διεκπεραιωθούν έγκαιρα τα διαδικαστικά.
  Για την σωστή  διοργάνωση της τελετής πρόκειται να εκδοθούν οδηγίες που θα αναρτηθούν το επόμενο χρονικό διάστημα. Για το λόγο αυτό καλό θα είναι να ανατρέχουν διαρκώς στις ιστοσελίδες των Τμημάτων τους για να ενημερωθούν έγκαιρα.


30-05-2018 - Μετάθεση κατά μια (1) ώρα των αυριανών (Πέμπτη 31/5) εξετάσεων

Μετάθεση κατά μια (1) ώρα των αυριανών (Πέμπτη 31/5) εξετάσεων 
Προκειμένου να αντιμετωπιστούν πιθανά προβλήματα στη μετακίνηση των φοιτητών για την συμμετοχή τους στις αυριανες εξετάσεις (Πέμπτη 31/5) λόγω απεργιακών κινητοποιήσεων στα ΜΜΜ, μετατίθεται η ώρα έναρξης των αυριανών εξετάσεων κατά μία (1) ώρα. 
Η αλλαγή αυτή δεν επηρεάζει το πρόγραμμα εξετάσεων του Τμήματος Εκπαιδευτικών Μηχανολόγων Μηχανικών.  
Ο Πρόεδρος της ΔΕ 
Καθ. Γιάννης Σαριδάκης