Σημαντικά Νέα

Link για το Εργαστήριο Υδραυλικών Υποδομών & Εγγείων Βελτιώσεων Εαρινού Εξαμήνου

Link για το Εργαστήριο Υδραυλικών Υποδομών & Εγγείων Βελτιώσεων:

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a667c48ba55e74de383bcb6f4461a79ed%40thread.tacv2/General?groupId=6d87bc0e-c3a0-4c8d-9084-168fb043c5a6&tenantId=34be202a-1dd6-4871-9a96-f1f15c010d28

Link για το μάθημα Οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης

Το μάθημα "ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ" είναι διαθέσιμο στους παρακάτω συνδέσμους 

στο e-class 

https://eclass.aspete.gr/courses/PM200/

και στο MS-Teams

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a385b978ff28244a7b6af39e8c98d33b6%40thread.tacv2/conversations?groupId=2d3e78cf-9008-418a-8549-8affdb6b659d&tenantId=34be202a-1dd6-4871-9a96-f1f15c010d28 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Ι - ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΜ. ΕΞΑΜ. ΑΚΑΔ ΕΤΟΣ 2020-21

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να διαβάσετε την ανακοίνωση του διδάσκοντα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Ι ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥ ΧΕΙΜ ΕΞΑΜ 2020-21

5ο Εξάμηνο - ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

 

Παρακαλούνται να γραφτούν οι φοιτητές στο eClass του εργαστηρίου, το οποίο θα είναι κοινό με τη θεωρία.

Περαιτέρω πληροφορίες θα λαμβάνουν από τις ανακοινώσεις εντός του eClass.

 

ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΗ Ι

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε την ανακοίνωση.

ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΗ Ι

9ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Αγαπητοί Φοιτητές τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου θα γίνουν ως επί το πλείστον εξ αποστάσεως. Βεβαιωθείτε ότι έχετε κάνει την εγγραφή σας στο e-class και στην πλατφόρμα MS-Teams. Χρησιμοποιείστε αποκλειστικά τα ακαδημαϊκά σας emails και φροντίστε να κάνετε την εγγραφή σας πατώντας στο αντίστοιχο link πριν την έναρξη του εκάστοτε μαθήματος.

Για σύνδεση στην πλατφόρμα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ΜS-Teams κάντε κλικ στον σύνδεσμο του αντίστοιχου μαθήματος:

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ

Για την ανακοίνωση του διδάσκοντα πατήστε ΕΔΩ.

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a9dd476c8d078430f9198f7103d60af7b%40thread.tacv2/%25CE%2598%25CE%25B5%25CF%2589%25CF%2581%25CE%25AF%25CE%25B1?groupId=604e710f-12c2-4d65-9c93-2eb61866d600&tenantId=34be202a-1dd6-4871-9a96-f1f15c010d28

 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ

 https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3acd63c1da79c646bdb395144796571620%40thread.tacv2/%25CE%2593%25CE%25B5%25CE%25BD%25CE%25B9%25CE%25BA%25CF%258C?groupId=fde94fdc-377d-471e-9fd6-7927cab2075c&tenantId=34be202a-1dd6-4871-9a96-f1f15c010d28

 

ΕΡΓ. ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Τμήμα Θ3:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a45c4d4e2b9dd402d9e08987448e15062%40thread.tacv2/conversations?groupId=6389e25e-b414-4360-a806-ff70ebf26ef6&tenantId=34be202a-1dd6-4871-9a96-f1f15c010d28

Τμήμα Θ4:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a67606a64ebd74774b2cc336212e78950%40thread.tacv2/conversations?groupId=ac79acf3-a10b-4b8c-82b5-096f303ad648&tenantId=34be202a-1dd6-4871-9a96-f1f15c010d28

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

7ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Αγαπητοί Φοιτητές τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου θα γίνουν ως επί το πλείστον εξ αποστάσεως. Βεβαιωθείτε ότι έχετε κάνει την εγγραφή σας στο e-class και στην πλατφόρμα MS-Teams. Χρησιμοποιείστε αποκλειστικά τα ακαδημαϊκά σας emails και φροντίστε να κάνετε την εγγραφή σας πατώντας στο αντίστοιχο link πριν την έναρξη του εκάστοτε μαθήματος.

Για σύνδεση στην πλατφόρμα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ΜS -Teams κάντε κλικ στον σύνδεσμο του αντίστοιχου μαθήματος:

ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ

Για την ανακοίνωση του διδάσκοντα πατήστε ΕΔΩ.

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aee90d7ed9ff846b4a3481db64f481684%40thread.tacv2/conversations?groupId=c09a8bbd-3f38-4472-8852-0eef5a5d4cf1&tenantId=34be202a-1dd6-4871-9a96-f1f15c010d28

ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Για την ανακοίνωση του διδάσκοντα πατήστε ΕΔΩ.

ΤΜΗΜΑ Ζ1 (15:00-17:00) :

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3afc1598e8c23149908c886fcecd645b28%40thread.tacv2/conversations?groupId=d0a226fc-df89-4c00-b579-907e8071254e&tenantId=34be202a-1dd6-4871-9a96-f1f15c010d28

ΤΜΗΜΑ Ζ2 (13:00-15:00) :

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a4026ec0b1d2e4b858244e8f5a0303aa3%40thread.tacv2/conversations?groupId=21d252d7-3076-4f7d-af45-534a03d18b10&tenantId=34be202a-1dd6-4871-9a96-f1f15c010d28

ΤΜΗΜΑ Ζ3 (11:00-13:00) :

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a26f6f7427b324401ae42b76843e63c8d%40thread.tacv2/conversations?groupId=258cb606-4bae-4593-aa4b-d0755280cb29&tenantId=34be202a-1dd6-4871-9a96-f1f15c010d28

ΤΜΗΜΑ Ζ4 (09:00-11:00) :

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aae615e8dc85d48ea9a76e5b9846aacc3%40thread.tacv2/conversations?groupId=9c1619c3-cfca-471f-8034-e737379ed4d4&tenantId=34be202a-1dd6-4871-9a96-f1f15c010d28

 

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

Για την ανακοίνωση του διδάσκοντα πατήστε ΕΔΩ.

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a3008a6d624244e8aa0a7a480034e2726%40thread.tacv2/%25CE%2598%25CE%25B5%25CF%2589%25CF%2581%25CE%25AF%25CE%25B1?groupId=17d395f1-fe73-4d62-9c48-e9bd08fdf9c6&tenantId=34be202a-1dd6-4871-9a96-f1f15c010d28

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a99a4536b82694d6cbd2113766dbcc721%40thread.tacv2/conversations?groupId=7a88a563-e3cf-4aeb-8267-fdfac37c0c3d&tenantId=34be202a-1dd6-4871-9a96-f1f15c010d28

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Ι ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aa99f9a6fc7134980bc687565a0c383bf%40thread.tacv2/General?groupId=4cb8dbb4-f11b-436d-b113-fc2cf73529e9&tenantId=34be202a-1dd6-4871-9a96-f1f15c010d28

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΙΙ

Για την ανακοίνωση του διδάσκοντα πατήστε ΕΔΩ.

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a64a2578935904fefa549f6265b957a44%40thread.tacv2/conversations?groupId=2c036be1-0382-4f88-8d38-f6f3fa653e2d&tenantId=34be202a-1dd6-4871-9a96-f1f15c010d28

5ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Αγαπητοί Φοιτητές τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου θα γίνουν ως επί το πλείστον εξ αποστάσεως. Βεβαιωθείτε ότι έχετε κάνει την εγγραφή σας στο e-class και στην πλατφόρμα MS-Teams. Χρησιμοποιείστε αποκλειστικά τα ακαδημαϊκά σας emails και φροντίστε να κάνετε την εγγραφή σας πατώντας στο αντίστοιχο link πριν την έναρξη του εκάστοτε μαθήματος.

Για σύνδεση στην πλατφόρμα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ΜS-Teams κάντε κλικ στον σύνδεσμο του αντίστοιχου μαθήματος:

ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Για την ανακοίνωση του διδάσκοντα πατήστε ΕΔΩ.

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aaa59fa1927284f8b981e2fdb59ebef40%40thread.tacv2/conversations?groupId=3db00915-ec20-4d1c-97ea-2ddd466a2e08&tenantId=34be202a-1dd6-4871-9a96-f1f15c010d28

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ

Για την ανακοίνωση του διδάσκοντα πατήστε ΕΔΩ.

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aac70b80936ec4aeba69c4d4cc51d0ae6%40thread.tacv2/%25CE%2598%25CE%25B5%25CF%2589%25CF%2581%25CE%25AF%25CE%25B1?groupId=bc5332fb-e777-4459-8a7e-e0b6c3f887d4&tenantId=34be202a-1dd6-4871-9a96-f1f15c010d28

 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ

Για την ανακοίνωση του διδάσκοντα πατήστε ΕΔΩ.

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ab598aec35ef54ccb94a3ad789f6908be%40thread.tacv2/conversations?groupId=03278513-9e5c-4ceb-bcfc-84c482265c78&tenantId=34be202a-1dd6-4871-9a96-f1f15c010d28

 

ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΟΡΟΛΟΓΙΑ

https://bit.ly/3jYVGis

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a60c88452e2704a74af57a2949173921b%40thread.tacv2/General?groupId=9952a258-ccd1-416f-8cce-9c1b5264d822&tenantId=34be202a-1dd6-4871-9a96-f1f15c010d28

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Για την ανακοίνωση του διδάσκοντα πατήστε ΕΔΩ.

ΤΜΗΜΑ E4 Tρίτη 9.00-12.00

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a21eb74f671b347f6826ad319003f658e%40thread.tacv2/conversations?groupId=2acdfd17-66a5-4ff4-a894-f51a808a28ba&tenantId=34be202a-1dd6-4871-9a96-f1f15c010d28

 ΤΜΗΜΑ Ε1 Τρίτη 15.00-18.00

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a0c024e33ddea41739038ea191e250744%40thread.tacv2/conversations?groupId=ef33f254-6e9a-4aad-be24-60043bcb7111&tenantId=34be202a-1dd6-4871-9a96-f1f15c010d28

 ΤΜΗΜΑ Ε3 Τετάρτη 9.00-12.00

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a7433152379784712910b8ef99990e866%40thread.tacv2/conversations?groupId=a0289535-a777-4d55-b318-c432705d89f0&tenantId=34be202a-1dd6-4871-9a96-f1f15c010d28

 ΤΜΗΜΑ Ε2 Τετάρτη 14.00-17.00

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a1136989d6f0741a4ba9a95553db2665a%40thread.tacv2/conversations?groupId=6228622a-f694-4e82-bc26-90cde322ce69&tenantId=34be202a-1dd6-4871-9a96-f1f15c010d28

3o ΕΞΑΜΗΝΟ

Αγαπητοί Φοιτητές τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου θα γίνουν ως επί το πλείστον εξ αποστάσεως. Βεβαιωθείτε ότι έχετε κάνει την εγγραφή σας στο e-class και στην πλατφόρμα MS-Teams. Χρησιμοποιείστε αποκλειστικά τα ακαδημαϊκά σας emails και φροντίστε να κάνετε την εγγραφή σας πατώντας στο αντίστοιχο link πριν την έναρξη του εκάστοτε μαθήματος.

Για σύνδεση στην πλατφόρμα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ΜS -Teams κάντε κλικ στον σύνδεσμο του αντίστοιχου μαθήματος:

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ

Για την ανακοίνωση του διδάσκοντα πατήστε ΕΔΩ.

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ac4c15da07c9d4ecc9b04387002f08132%40thread.tacv2/conversations?groupId=f27c5243-0fff-406a-a1ab-24a290d597b3&tenantId=34be202a-1dd6-4871-9a96-f1f15c010d28

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ab141d5b618eb4de5908ec65c9ba080a8%40thread.tacv2/conversations?groupId=c9740d6c-5c5a-4b49-a4e4-aa90ab7e9d87&tenantId=34be202a-1dd6-4871-9a96-f1f15c010d28

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Ι

Για την ανακοίνωση του διδάσκοντα πατήστε ΕΔΩ.

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a2513999a3d3d4794bdead1962c3fe733%40thread.tacv2/General?groupId=65eb40e5-f307-4009-ba04-8434650bd83b&tenantId=34be202a-1dd6-4871-9a96-f1f15c010d28

 

1ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Αγαπητοί Φοιτητές τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου θα γίνουν ως επί το πλείστον εξ αποστάσεως. Βεβαιωθείτε ότι έχετε κάνει την εγγραφή σας στο e-class και στην πλατφόρμα MS-Teams. Χρησιμοποιείστε αποκλειστικά τα ακαδημαϊκά σας emails και φροντίστε να κάνετε την εγγραφή σας πατώντας στο αντίστοιχο link πριν την έναρξη του εκάστοτε μαθήματος.

Για σύνδεση στην πλατφόρμα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ΜS -Teams κάντε κλικ στον σύνδεσμο του αντίστοιχου μαθήματος(ή αντιγραφή-επικόλληση τον σύνδεσμο):

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

 https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ae3697c3362bb44328f41563ddc241dd2%40thread.tacv2/%25CE%2593%25CE%25B5%25CE%25BD%25CE%25B9%25CE%25BA%25CF%258C?groupId=f1d673ad-b486-44ab-840a-b7e73b39c754&tenantId=34be202a-1dd6-4871-9a96-f1f15c010d28

 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι

Για την ανακοίνωση του διδάσκοντα πατήστε ΕΔΩ.

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3af765b45a849d4fbda52b6dbe6ffd2c84%40thread.tacv2/conversations?groupId=c16bc6c1-f82e-443a-965c-6ae02ca5c586&tenantId=34be202a-1dd6-4871-9a96-f1f15c010d28

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a1f0bfdac9d4c419c93cd9283f3d4053a%40thread.tacv2/conversations?groupId=e20b7a60-bc0a-4f10-a360-608287d50fe5&tenantId=34be202a-1dd6-4871-9a96-f1f15c010d28

ΦΥΣΙΚΗ Ι

https://bit.ly/3dqbiZC

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗ Ι

https://bit.ly/3nQnM1E

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a36acd27b685c4825a35d5c3484ad6b9d%40thread.tacv2/conversations?groupId=478c67a0-9531-4379-8cba-6715c381fa95&tenantId=34be202a-1dd6-4871-9a96-f1f15c010d28

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Ι

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a3058d73268f44dfcb29f299a1ce4e01d%40thread.tacv2/conversations?groupId=faca39ce-330a-4bd4-bccd-0569668b4ed2&tenantId=34be202a-1dd6-4871-9a96-f1f15c010d28

ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την εξέταση του Μαθήματος «Αντοχή Υλικών ΙΙ»

ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η εξέταση του Μαθήματος «Αντοχή Υλικών ΙΙ», που ήταν προγραμματισμένη για την Παρασκευή 25/01/2019 και δεν πραγματοποιήθηκε λόγω απρόβλεπτου προβλήματος, θα γίνει την Παρασκευή 01/02/2019 και ώρα 11:00 – 13:00