Σημαντικά Νέα

Γραμματείας Ανακοινώσεις Γραμματείας

Πρόγραμμα εξεταστικής Σεπτεμβρίου

Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε το πρόγραμμα εξέτασης των μαθημάτων του ακ. έτους 2020-21 στην εξεταστική του Σεπτεμβρίου. Στο πρόγραμμα ενδέχεται να υπάρξουν μικροαλλαγές για τις οποίες θα ενημερώνεστε στην παρούσα ανακοίνωση με επισήμανση για τις αλλαγές που έχουν γίνει. Επίσης να ελέγχετε την ημερομηνία στο κάτω μέρος της σελίδας ώστε να βεβαιώνεστε ότι έχετε πάντα το επικαιροποιημένο πρόγραμμα

Πρόγραμμα Εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2020-21

 

Μεταβολές 6/9/2021

  • Διόρθωση ονομάτων εισηγητών

Μεταβολές 5/9/2021

  • Προσθήκη link εξέτασης μαθήματος Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης στο MS-Teams
  • Προσθήκη link εξέτασης μαθήματος Υδραυλική Μηχανική στο MS-Teams
  • Διόρθωση link εξέτασης μαθήματος Υδροδυναμικά  Έργα και ΣΗΜΕ στο MS-Teams

Εξέταση μαθήματος "Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης"

Λόγω συνταξιοδότησης της κ. Προβατά, το μάθημα «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης» θα εξεταστεί από την κ. Αθανασία Δακοπούλου (ΕΔΙΠ Παιδαγωγικού Τμήματος ΑΣΠΑΙΤΕ).

Η εξεταστέα ύλη και το υλικό του μαθήματος υπάρχουν αναρτημένα στο e-class της κ. Προβατά.

Είναι απαραίτητο, όμως, να κάνετε εγγραφή και στην ομάδα χρηστών του νέου e-class με τίτλο: ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ–ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021 (ΡΜ335). Η ομάδα χρηστών ονομάζεται: «ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021-ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ».

Ο σύνδεσμος στην πλατφόρμα ms-teams, για να συνδεθείτε την ημέρα και ώρα της γραπτής εξέτασης (Τρίτη, 21/9/2021, ώρες: 12.00-14.00) για την ταυτοποίηση είναι:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3apfSa8vRRchH3dhY1LONoQWP_nFc6iJFrbKQSyvPlynk1%40thread.tacv2/conversations?groupId=8d556f01-e151-41c5-9e2f-57223fa6b574&tenantId=34be202a-1dd6-4871-9a96-f1f15c010d28

Στο νέο e-class θα αναρτηθούν οδηγίες για τη διαδικασία της γραπτής εξέτασης.

Καλή επιτυχία!

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΣΠΑΙΤΕ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να διαβάσετε την ανακοίνωση σχετικά με την λειτουργία της βιβλιοθήκης τον Αύγουστο.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ

Σχέδιο προγράμματος εξεταστικής Σεπτεμβρίου

Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε σχέδιο του προγράμματος εξέτασης των μαθημάτων του ακ. έτους 2020-21 στην εξεταστική του Σεπτεμβρίου. Στο πρόγραμμα ενδέχεται να υπάρξουν μικροαλλαγές για τις οποίες θα ενημερώνεστε στην παρούσα ανακοίνωση με επισήμανση για τις αλλαγές που έχουν γίνει. Επίσης να ελέγχετε την ημερομηνία στο κάτω μέρος της σελίδας ώστε να βεβαιώνεστε ότι έχετε πάντα το επικαιροποιημένο πρόγραμμα

Ο τρόπος εξέτασης με βάση τα τωρινά δεδομένα είναι εξ αποστάσεως. Το πρόγραμμα θα οριστικοποιηθεί πριν την έναρξη  της εξεταστικής λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες που θα επικρατούν εκείνη την χρονική περίοδο.

Πρόγραμμα Εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2020-21

Αναβολή εξέτασης μαθήματος "Συμβουλευτική ψυχολογία & προσανατολισμός"

Η εξέταση του μαθήματος "Συμβουλευτική ψυχολογία & προσανατολισμός", που δεν πραγματοποιήθηκε σήμερα, λόγω τεχνικού προβλήματος μεταφέρεται την Παρασκευή 9/7 και ώρα 12:00-14:00

Πρόγραμμα Εξεταστικής Εαρινού Εξαμήνου 2020-21

Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε το πρόγραμμα εξέτασης των μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου του ακ. έτους 2020-21. Στο πρόγραμμα ενδέχεται να υπάρξουν μικροαλλαγές για τις οποίες θα ενημερώνεστε στην παρούσα ανακοίνωση με επισήμανση για τις αλλαγές που έχουν γίνει. Επίσης να ελέγχετε την ημερομηνία στο κάτω μέρος της σελίδας ώστε να βεβαιώνεστε ότι έχετε πάντα το επικαιροποιημένο πρόγραμμα

Πρόγραμμα Εξεταστικής Εαρινού Εξαμήνου 2020-21

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2020-21

 

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να ενημερωθείτε για την παράταση του εαρινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2020-2021.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2020-21

 

ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2020-21

 

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να ενημερωθείτε για τους τρόπους διενέργειας εξετάσεων του εαρινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2020-2021.

ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2020-21

 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜ. ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2020-21

 

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να ενημερωθείτε για την παράταση διανομής διδακτικών συγγραμμάτων εαρινού εξαμήνου.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

 

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ MASTER 2 ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ

Πατήστε στους παρακάτω συνδέσμους για να ενημερωθείτε σχετικά με τις υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές Master 2 στη Γαλλία.

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 01

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 02

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕ ERASMUS

 

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να ενημερωθείτε σχετικά με την Πρακτική Άσκηση με Erasmus

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕ ERASMUS

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ ΤΗΣ ΑΣΠΑΙΤΕ

 

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να διαβάσετε την προκήρυξη υποτροφιών του Ευγενιδείου Ιδρύματος που αφορά πτυχιούχους της ΑΣΠΑΙΤΕ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔ.ΕΤΟΥΣ 2020-2021

 

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για την ανακοίνωση σχετικά με την παράταση των δηλώσεων μαθημάτων.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔ.ΕΤΟΥΣ 2020-2021

 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2020-2021

 

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να διαβάσετε την ανακοίνωση σχετικά με τις δηλώσεις μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2020-21

 

Πρόγραμμα Εαρινού Εξαμήνου 2020-21

Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βλέπετε πάντα το επικαιροποιημένο πρόγραμμα του Χειμερινού εξαμήνου. Ενδέχεται να υπάρξουν μικροαλλαγές

Όπου υπάρχει η ένδειξη MS-Teams, ή e-class κάνοντας κλικ σας ανοίγει τον σύνδεσμο στην ομάδα του μαθήματος στο MS-Teams και το e-class αντίστοιχα

Πρόγραμμα εαρινού εξαμήνου

 

Αλλαγές

7/4/2021 - Εξάμηνα Β, Δ, Ι:

Προσθήκη τμήματος στο Μάθημα "Μαθηματικά ΙΙ"

Προσθήκη link για τις ομάδες στο MS-Teams των παιδαγωγικών μαθημάτων

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 

 

23/3/2021 - Σε όλα τα εξάμηνα:

Προσθήκη link για τις ομάδες των παιδαγωγικών μαθημάτων στο MS-Teams

6/3/2021 - Σε όλα τα εξάμηνα:

Προσθήκη link για τις ομάδες των μαθημάτων στο MS-Teams

 

4/3/2021 - Εξάμηνο ΣΤ':

  1. Link για την ομάδα του μαθήματος "ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ" στο MS-Teams
  2. Link  για την ομάδα του μαθήματος "Εργα Υδραυλικών Υποδομών & Εγγείων Βελτιώσεων" στο MS-Teams

 

26/02/2021 - Εξάμηνο Η': Διόρθωση αλληλεπικάλυψης μαθημάτων Παρασκευής