Σημαντικά Νέα

Αναπληρώσεις Εαρινού Εξαμήνου

Σύμφωνα με το ακαδημαϊκό ημερολόγιο τις μέρες 29-5-2019 έως 31-5-2019, θα πραγματοποιηθούν οι αναπληρώσεις των μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου. Στον παρακάτω πίνακα θα συμπληρώνονται τα μαθήματα που θα αναπληρώνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Παρακαλούνται οι σπουδαστές να ενημερώνονται εγκάιρως για τις πιθανές αλλαγές του προγράμματος.

Α/Α ΩΡΕΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 29/5/19 ΠΕΜΠΤΗ 30/5/19
1 900 - 1000    ΕΡΓΑ ΑΣΤ. ΥΔΡ. ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ (Ε)   

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ & ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (Ε)

231 - 232

 

2 1000 – 1100  
3 1100– 1200  
4 1200– 1300 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (Ε)      

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ (Ε)

231 - 232

ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Ι (Ε)

ΠΑΛΙΕΡΑΚΗ  

5 1300 - 1400

ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Ι (Ε)

ΑΔΑΜΗ 152

6 1400 - 1500

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ (Ε)

231 - 232  

 
7 1500 - 1600    
8 1600 - 1700 ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΑ ΕΡΓΑ & Σ.Η.Μ.Ε. (Ε)       ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΙ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (Ε)  
9 1700 - 1800    
10 1800- 1900       ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΙ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (Θ)

ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Ι (Ε)

ΠΑΛΙΟΣ 152  

11 1900- 2000    
12 2000- 2100