Σημαντικά Νέα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΠΡΟΣ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΠΡΟΣ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ

Η Τελετή Ορκωμοσίας Πτυχιούχων ΑΣΠΑΙΤΕ θα διεξαχθεί ως εξής:

Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 10.00 π.μ για τους αποφοίτους τους αποφοίτους του Τμήματος Εκπαιδευτικών Μηχανολόγων Μηχανικών και του Τμήματος Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών.

Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 12.30 μ.μ για τους αποφοίτους του Προπτυχιακού Προγράμματος του Τμήματος Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών και τους αποφοίτους των ΠΜΣ του ιδίου Τμήματος καθώς και του Διατμηματικού ΠΜΣ που πραγματοποιήθηκε από το ανωτέρω Τμήμα σε συνεργασία με το Τμήμα Εκπαιδευτικών Μηχανολόγων Μηχανικών.

Θέατρο ΑΣΠΑΙΤΕ

Οι υποψήφιοι για να επιβεβαιώσουν ότι έχουν συμπεριληφθεί στην εν λόγω τελετή ορκωμοσίας μπορούν να αναζητήσουν τους αριθμούς Μητρώων τους, για λόγους προστασίας των προσωπικών δεδομένων, στους σχετικούς καταλόγους που έχουν αναρτηθεί στις Ιστοσελίδες των Τμημάτων.

Οι υποψήφιοι προς ορκωμοσία πρέπει να προσέλθουν 1.30 ώρα πριν την έναρξη της ορκωμοσίας  στη Γραμματεία του οικείου Τμήματος που ειδικά την ημέρα της ορκωμοσίας θα στεγάζεται στο χώρο της παλιάς Βιβλιοθήκης της ΑΣΠΑΙΤΕ στον 1ο όροφο του παλιού κτιρίου, για να υπογράψουν στο Βιβλίο Πτυχιούχων και να παραλάβουν τον όρκο και την τήβεννο.

Μετά τη διεκπεραίωση των ανωτέρω οι υποψήφιοι προς ορκωμοσία θα συγκεντρωθούν και θα παραμείνουν συγκεντρωμένοι στον χώρο έξω από το Θέατρο, όπου θα αναμένουν την αναγγελία της εισόδου τους στην Αίθουσα Τελετής από το μικρόφωνο κατά την έναρξη της τελετής. Αμέσως μετά την αναγγελία της εισόδου τους θα εισέλθουν στην Αίθουσα κατά αλφαβητική σειρά σε τριάδες και θα παραταχθούν στο διάδρομο που θα τους υποδειχθεί.

Επισημαίνεται ότι για την παραλαβή της τηβέννου

Α) Οι υποψήφιοι προς ορκωμοσία πρέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα ή δίπλωμα οδήγησης. Για να παραλάβουν την τήβεννο θα παραδίδουν την αστυνομική τους ταυτότητα στην αρμόδια επιτροπή που θα βρίσκεται στον ανωτέρω χώρο (παλιά Βιβλιοθήκη ΑΣΠΑΙΤΕ) και θα υπογράφουν ότι δεσμεύονται να επιστρέψουν την τήβεννο σε άριστη κατάσταση αμέσως μετά τη λήξη της τελετής ορκωμοσίας, οπότε και θα τους επιστρέφεται η αστυνομική τους ταυτότητα. Σε περίπτωση μη τήρησης της ανωτέρω δέσμευσης από πλευράς πτυχιούχου, η Γραμματεία του οικείου Τμήματος δεν πρόκειται να ανταποκριθεί σε κανένα αίτημα για χορήγηση οποιουδήποτε εγγράφου σε αυτόν/-ή στο μέλλον (πχ αντίγραφο πτυχίου, βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας, κλπ).

Β) Για τη χρήση της τηβέννου, οι υποψήφιοι προς ορκωμοσία πρέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ να φέρουν μπλουζάκι ή πουκάμισο με μανίκι.

Προς αποφυγή προβλημάτων, παρακαλούμε για την αυστηρή τήρηση όλων των ανωτέρω.