Σημαντικά Νέα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ (ΕΚΤΟΣ ΕΣΠΑ)

Σας γνωρίζουμε ότι:

  1. Με την 16838/10-03-20 Απόφαση της Κυβέρνησης ανεστάλη η εκπαιδευτική διαδικασία από 11/03/2020 έως και 10/05/2020. Σύμφωνα δε με την νεότερη 59181/Ζ1 Απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας η Πρακτική Άσκηση που έχει πραγματοποιηθεί από 21/03/2020 έως 10/05/2020 δεν αναγνωρίζεται.
  2. Κατά τα παραπάνω, όλοι οι φοιτητές που πραγματοποιούν Πρακτική Άσκηση θα πρέπει να μεριμνήσουν για την υπογραφή νέας σύμβασης για το χρονικό διάστημα που υπολείπεται της συμβατικής τους υποχρέωσης για την Πρακτική Άσκηση, με ημερομηνία έναρξης μετά το τέλος της αρχικής σύμβασης.
  3. Tα έντυπα της σύμβασης που σας ενδιαφέρουν (υπάρχει άλλο έντυπο σύμβασης για τον ιδιωτικό τομέα και άλλο για τον δημόσιο τομέα) είναι αναρτημένα  στην ιστοσελίδα του Τμήματος στο πεδίο ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ. Η σύμβαση υπογράφεται από εσάς και την επιχείρηση(ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ) και την στέλνετε σκαναρισμένη σε μορφή pdf στο mail της Γραμματείας για την τελική υπογραφή από τον Πρόεδρο του Τμήματος.