Σημαντικά Νέα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ-ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να ενημερωθείτε για το Πρόγραμμα της δια ζώσης Εξεταστικής Ιουνίου-Ιουλίου 2020.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ-ΙΟΥΛΙΟΥ 2020