Προσωπικό Τμήματος

Το Προσωπικό του Τμήματος συμπεριλαμβάνει το Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΠ), το Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ) και το Διοικητικό Προσωπικό.

Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΠ)

Georgousis Georgios TN

Γεώργιος Γεωργούσης
Καθηγητής

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Κατασκευές από Οπλισμένο Σκυρόδεμα, Δυναμική των Κατασκευών, Αντισεισμική Τεχνολογία

  Stergiopoulos Vasileios TN

Βασίλειος Στεργιόπουλος
Καθηγητής

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Μηχανική Ρευστών, Αρχιμήδειοι Κοχλιωτοί Υδροστρόβιλοι, Υδροηλεκτρικά & Υδροδυναμικά Έργα, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Aειφορική-Πράσινη Ανάπτυξη

Sotiropoulou Anastasia TN

Αναστασία Σωτηροπούλου
Καθηγήτρια

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Αντοχή Υλικών, Οπλισμένο Σκυρόδεμα, Ενισχυμένα και μη Κονιάματα

  Aliefs Alexandros TN

Αλέξανδρος Αλιεύς
Αναπλ. Καθηγητής

 

Pelekis Panagiotis TN

Παναγιώτης Αστερής
Αναπλ. Καθηγητής

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Υπολογιστική Μηχανική, Θραυστομηχανική, Ανάλυση Δομικών Κατασκευών, Ανάλυση Ιστορικών Κατασκευών, Τοιχοποιία

  Pelekis Panagiotis TN

Παναγιώτης Πελέκης
Αναπλ. Καθηγητής

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Δυναμική του Εδάφους, Γεωτεχνική Σεισμική Μηχανική, Θεμελιώσεις και Εδαφικές Αντιστηρίξεις, Πειραματική Γεωτεχνική Μηχανική
default male 63

Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος
Επίκ. Καθηγητής

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Επισκευή και ενίσχυση κατασκευών, Σύνθετα υλικά, Οπλισμένο σκυρόδεμα, Αντοχή υλικών, Μη καταστροφικοί έλεγχοι κατασκευών
  Plevris Vagelis TN new

Βαγγέλης Πλεύρης
Επίκουρος Καθηγητής

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Υπολογιστική μηχανική, Σεισμική μηχανική, Πεπερασμένα στοιχεία, Βέλτιστος σχεδιασμός κατασκευών, Ανάλυση αξιοπιστίας κατασκευών, Νευρωνικά Δίκτυα

Vaxevaneris Haralambos TN

Χαράλαμπος Βαξεβανέρης
Καθηγητής Εφαρμογών

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Γεωδαιτικές μετρήσεις έργων, Αποτυπώσεις μνημείων, Υψομετρία με χρήση GPS

  Kalantzakis Panagiotis TN

Παναγιώτης Καλαντζάκης
Καθηγητής Εφαρμογών

Limouri Konstantina TN

Κωνσταντίνα Λυμούρη
Καθηγήτρια Εφαρμογών

     

    


Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.)

Konstantakatos Gerasimos TN

Γεράσιμος Κωνσταντακάτος

 Ε.ΔΙ.Π.

  Passa Dimitra TN

Δήμητρα Πασσά

Ε.ΔΙ.Π.

 

Christopoulos Vasilis ΤΝ

Βασίλειος Χριστόπουλος

 Ε.ΔΙ.Π.

      siorikisv

Βασίλειος Σιορίκης

Ε.ΔΙ.Π.

 


Διοικητικό Προσωπικό

Roka Calliope TN

Καλλιόπη Ρόκα

Υπεύθυνη Γραμματείας