Σημαντικά Νέα

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο

Πράξη Δ.Ε Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε 01/12-01-2018 (Θ.2.1)

Μπορείτε να κατεβάσετε το Ακαδημαϊκό Ημερλόγιο σε μορφή .pdf

 

Χειμερινό Εξάμηνο

Δευτέρα 24/09/2018 – Παρασκευή 21/12/2018 (13 εβδομάδες)

Αναπληρώσεις-Επαναλήψεις (½ εβδομάδα):

Δευτέρα 7/01/2019 – Τετάρτη 10/01/2019 (½ εβδομάδα)

Αναστολή Λειτουργίας (1+ εβδοµάδα):

Παρασκευή 11/01/2019 – Παρασκευή 18/01/2019 (1+ εβδοµάδα)

Εξεταστική Ιανουαρίου (3 εβδομάδες):

Δευτέρα 21/01/2019 – Παρασκευή 08/02/2019 (3 εβδομάδες)

Προετοιμασία Εαρινού Εξαμήνου (2 ημέρες):

Δευτέρα 11/02/2019 – Τρίτη 12/02/2019 (2 ημέρες)

 

Εαρινό Εξάμηνο

Τετάρτη 13/02/2019 – Τρίτη 28/5/2019 (13 εβδομάδες + 2 εβδομάδες εορτές Πάσχα)

και μη συμπεριλαμβανομένων των διακοπών Πάσχα:

Πέμπτη 13/02/2019 – Παρασκευή 19/04/2019 (9½ εβδομάδες)

Δευτέρα 06/5/2019 – Τρίτη 28/5/2019 (3½ εβδομάδες)

Αναπληρώσεις (½ εβδομάδα):

Τετάρτη 29/05/2019 – Παρασκευή 31/05/2019 (½ εβδομάδα)

Εξεταστική Ιουνίου (3½ εβδομάδες):

Δευτέρα 03/06/2019 – Τετάρτη 26/06/2019 (3 εβδομάδες)

 

Εξεταστική Σεπτεμβρίου (3½ εβδομάδες):

Δευτέρα 02/9/2019 – Παρασκευή 20/09/2019 (3 εβδομάδες)