Σημαντικά Νέα

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο

Πράξη Δ.Ε Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε 35 στις 13-9-2019 (Θ.2.1)

Μπορείτε να κατεβάσετε το Ακαδημαϊκό Ημερλόγιο σε μορφή .pdf


 Χειμερινό Εξάμηνο (13 εβδομάδες):

Δευτέρα 30/09/2019 – Παρασκευή 20/12/2019 (12 εβδομάδες)
Τρίτη 07/01/2020 – Δευτέρα 13/01/2020 (1 εβδομάδα)

Αναπληρώσεις-Επαναλήψεις (1 εβδομάδα):
Τρίτη 14/01/2020 – Παρασκευή 17/01/2020 (1 εβδομάδα)

Εξεταστική Ιανουαρίου (3 εβδομάδες):
Δευτέρα 20/01/2020 – Παρασκευή 07/02/2020 (3 εβδομάδες)


Εαρινό Εξάμηνο (13 εβδομάδες):

Δευτέρα 10/02/2020 – Τρίτη 22/05/2020 (13 εβδομάδες + 2 εβδομάδες εορτές Πάσχα)

και μη συμπεριλαμβανομένων των διακοπών Πάσχα:
Δευτέρα 10/02/2020 – Παρασκευή 10/04/2020 (9 εβδομάδες)
Δευτέρα 27/04/2020 – Παρασκευή 22/05/2020 (4 εβδομάδες)

Αναπληρώσεις-Επαναλήψεις (1 εβδομάδα):
Δευτέρα 25/05/2020 – Παρασκευή 29/05/2020 (1 εβδομάδα)

Εξεταστική Ιουνίου (3 εβδομάδες):
Δευτέρα 01/06/2020 – Παρασκευή 19/06/2020 (3 εβδομάδες)

Εξεταστική Σεπτεμβρίου (3 εβδομάδες):
Δευτέρα 31/08/2020 – Παρασκευή 18/09/2020 (3 εβδομάδες)