Σημαντικά Νέα

8ο Εξάμηνο (Η)

ΠΜ807 - Επιχειρηματικότητα - Καινοτομία ΙΙ

Υ/ΕΥ: -
Τ/Π: -
Κατηγορία: Μάθημα ΔΟΝΑ  

Ώρες: Εργαστήριο: 2, Σύνολο: 2
Φόρτος Εργασίας: -
Πιστωτικές Μονάδες/ECTS: -

* Μάθημα Προαιρετικό χωρίς βαθμό επίδοσης και ΠΜ, αλλά με χαρακτηρισμό επιτυχούς παρακολούθησης με συνοδευτική πιστοποίηση.

Σκοπός μαθήματος: Το μάθημα στοχεύει στην ανάπτυξη και καλλιέργεια βασικών επαγγελματικών δεξιοτήτων, καθώς και γενικών δεξιοτήτων των φοιτητών όπως: • τεχνικές οικονομικού προγραμματισμού, • υλοποίηση επιχειρηματικών εγχειρημάτων, • τεχνικές αξιολόγησης επιχειρηματικών ευκαιριών, • χρήση υποστηρικτικού λογισμικού στις επιχειρηματικές αποφάσεις, • ανάπτυξη της επιχειρηματικής αντίληψης,  επιχειρηματική διαίσθηση, • δημιουργική σκέψη προς νέα προϊόντα – υπηρεσίες, • κατάρτιση επιχειρηματικού σχεδίου, • ανάπτυξη και εφαρμογή εκπαιδευτικών τεχνικών στη διδακτική της επιχειρηματικότητας, • σχεδιασμός και εφαρμογή εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων δημιουργικότητας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας.

Περιγραφή Εργαστηρίου1η Εργαστηριακή Συνάντηση: Το Επιχειρηματικό Σχέδιο, 2η Εργαστηριακή Συνάντηση: Το Επιχειρηματικό Σχέδιο – Εφαρμογές και βιωματικές ασκήσεις, 3η Εργαστηριακή Συνάντηση: Τα πρώτα βήματα της επιχειρηματικής πρωτοβουλίας, 4η Εργαστηριακή Συνάντηση: Τα πρώτα βήματα της επιχειρηματικής πρωτοβουλίας Εφαρμογές και Βιωματικές Ασκήσεις, 5η Εργαστηριακή Συνάντηση: Μέντορες – Παρουσίαση θεμάτων και Επίλυση Αποριών. Εφαρμογή της Τεχνικής, Brainstorming, 6η Εργαστηριακή Συνάντηση: Micro Companies στην Εκπαίδευση, 7η Εργαστηριακή Συνάντηση: Marketing Plan, 8η Εργαστηριακή Συνάντηση: Μικροδιδασκαλία, 9η Εργαστηριακή Συνάντηση: Διαχείριση Κρίσεων, 10η Εργαστηριακή Συνάντηση: Business Game, 11η και 12η Εργαστηριακή Συνάντηση: Παρουσίαση εργασιών με τη μορφή της μικροδιδασκαλίας.