Σημαντικά Νέα

5ο Εξάμηνο - ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

 

Παρακαλούνται να γραφτούν οι φοιτητές στο eClass του εργαστηρίου, το οποίο θα είναι κοινό με τη θεωρία.

Περαιτέρω πληροφορίες θα λαμβάνουν από τις ανακοινώσεις εντός του eClass.