Σημαντικά Νέα

ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ(ΘΕΩΡΙΑ)

 

Σας ενημερώνουμε ότι η αίθουσα διδασκαλίας της Θεωρίας των Θεμελιώσεων τις Παρασκευές θα είναι η 253.