Σημαντικά Νέα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του Τμήματος Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών ότι πριν υποβάλλουν αίτηση για βεβαίωση σπουδών θα πρέπει να έχουν υποβάλλει την δήλωση μαθημάτων στην ηλεκτρονική γραμματεία προκειμένου να επικαιροποιηθούν τα στοιχεία τους και να ανανεωθεί η εγγραφή τους. Διαφορετικά δεν θα εκδίδονται βεβαιώσεις γιατί δεν περιέχουν επικαιροποιημένα στοιχεία.