Σημαντικά Νέα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΡΟΠΩΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΧΕΙΜ. ΕΞΑΜ. ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2020-2021

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να ενημερωθείτε για την Aπόφαση της ΔΕ περί των τρόπων διενέργειας εξετάσεων χειμ. εξαμήνου ακ. έτους 2020-2021.

Aπόφαση ΔΕ περί των τρόπων διενέργειας εξετάσεων χειμ. εξαμήνου ακ. έτους 2020-2021