Σημαντικά Νέα

Προκήρυξη χορήγησης υποτροφιών σε προπτυχιακούς φοιτητές από χαμηλές εισοδηματικές τάξεις στο πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών της ΑΣΠΑΙΤΕ»

Προκήρυξη χορήγησης υποτροφιών

Κανονισμός χορήγησης υποτροφιών