Σημαντικά Νέα

Παροχή διατακτικών σίτισης σε προπτυχιακούς πρωτοετείς φοιτητές – φοιτήτριες του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022, μέλη οικογενειών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με οικογενειακό εισόδημα κάτω από τα όρια της φτώχειας

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο.

Παροχή διατακτικών σίτισης σε προπτυχιακούς πρωτοετείς φοιτητές–φοιτήτριες του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022, μέλη οικογενειών της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας με οικογενειακό εισόδημα κάτω από τα όρια της φτώχειας»