Σημαντικά Νέα

Γραμματείας Ανακοινώσεις Γραμματείας

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜ. ΕΞ. ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2020-21-ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ

Υπενθυμίζουμε στους φοιτητές ότι οι δηλώσεις συγγραμμάτων θα ολοκληρωθούν την *Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2020*. Επισημαίνεται ότι μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας *δεν* θα είναι δυνατό να υποβληθεί καμία νέα δήλωση ή να τροποποιηθεί κάποια ήδη υποβληθείσα.

Στη δήλωσή τους οι φοιτητές, θα πρέπει να συμπληρώσουν όλα τα απαιτούμενα πεδία της "Υποχρεωτικής Δήλωσης Διεύθυνσης" για την κατ' οίκον παράδοση των συγγραμμάτων που θα επιλέξουν.

Η κατ'οίκον παράδοση των δηλωθέντων συγγραμμάτων από τους εκδοτικούς οίκους, θα ξεκινήσει την Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2020 και θα ολοκληρωθεί την Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021.

Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές υποχρεούνται να προβούν σε δήλωση μαθημάτων στο οικείο τμήμα τους και δικαιούνται να παραλάβουν συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει κατά το τρέχον εξάμηνο στη δήλωση μαθημάτων τους.

Επισημαίνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών δεν δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις ή απορίες μπορείτε πάντα να απευθύνεστε στο Γραφείο Αρωγής Χρηστών του Ευδόξου (http://eudoxus.gr/OnlineReport.aspx).

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να διαβάσετε την εγκύκλιο σχετικά με την πρακτική άσκηση των φοιτητών.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΕΙ

 

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να διαβάσετε τις διευκρινίσεις για την εφαρμογή της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.71342/6.11.2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β΄ 4899) σχετικά με τη λειτουργία των ΑΕΙ κατά την περίοδο της πανδημίας.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΕΙ

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΤΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ

 

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να διαβάσετε την Απόφαση της προσωρινής Συνέλευσης του Τμήματος Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών για ένταξη της σχολής στον Πανεπιστημιακό Τομέα.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΤΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ

 

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΔ ΚΑΤΑ ΤΟ ΧΕΙΜ. ΕΞΑΜ. ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2020-21

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να ενημερωθείτε για την απόφαση της διοικούσας επιτροπής σχετικά με τη διεξαγωγή θεωρητικών μαθημάτων, εργαστηριακών μαθημάτων και Πρακτικών Ασκήσεων Διδασκαλίας (ΠΑΔ), κατά το χειμερινό εξάμηνο ακαδ. έτους 2020-2021.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

 

ΔΙΑΝΟΜΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜ. ΕΞΑΜ. ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2020-21

Σύμφωνα με το έγγραφο (https://eudoxus.gr/Files/Egkiklios_Dianomi_Xeimerinou_2020-21.pdf) του Υπουργείου Παιδείας, σας ενημερώνουμε ότι η διανομή των διδακτικών συγγραμμάτων προς όλους τους δικαιούχους φοιτητές των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Α.) για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, λόγω των έκτακτων μέτρων για αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, θα πραγματοποιηθεί με κατ' οίκον διανομή αυτών κατά παρέκκλιση της παραγράφου 5 του άρθρου 2 της με αριθμ. 125766/Ζ1/28.7.2016 απόφασης.

Σύμφωνα με την εκδοθείσα εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι δηλώσεις συγγραμμάτων των φοιτητών θα ξεκινήσουν την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2020 και θα ολοκληρωθούν την Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2020. Επισημαίνεται ότι μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας *δεν* θα είναι δυνατό να υποβληθεί καμία νέα δήλωση ή να τροποποιηθεί κάποια ήδη υποβληθείσα.

Στη δήλωσή τους οι φοιτητές, θα πρέπει να συμπληρώσουν όλα τα απαιτούμενα πεδία της "Υποχρεωτικής Δήλωσης Διεύθυνσης" για την κατ' οίκον παράδοση των συγγραμμάτων που θα επιλέξουν.

Η κατ'οίκον παράδοση των δηλωθέντων συγγραμμάτων από τους εκδοτικούς οίκους, θα ξεκινήσει την Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2020 και θα ολοκληρωθεί την Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021.

Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές υποχρεούνται να προβούν σε δήλωση μαθημάτων στο οικείο τμήμα τους και δικαιούνται να παραλάβουν συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει κατά το τρέχον εξάμηνο στη δήλωση μαθημάτων τους.

Επισημαίνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών δεν δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις ή απορίες μπορείτε πάντα να απευθύνεστε στο Γραφείο Αρωγής Χρηστών του Ευδόξου (http://eudoxus.gr/OnlineReport.aspx).

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2020-2021

 

Ανακοινώνεται στους προπτυχιακούς φοιτητές ότι παρατείνονται οι δηλώσεις μαθημάτων έως και την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2020.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 7ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Ανακοινώνεται στους φοιτητές που έχουν δηλώσει στη δήλωση μαθημάτων τους κάποιο από τα μαθήματα επιλογής του 7ου Εξαμήνου, "ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΕ ΤΡΕΙΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ" ή "ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ(GIS)", ότι δεν θα πραγματοποιηθούν κατά το χειμερινό εξάμηνο 2020-21. Το μόνο μάθημα από τις τρεις επιλογές που θα πραγματοποιηθεί είναι το "ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Ι & ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ"  και παρακαλούνται οι φοιτητές που επιθυμούν να δηλώσουν αυτό το μάθημα να τροποποιήσουν την δηλωσή τους προσθέτοντας το μάθημα αυτό. Εφιστούμε την προσοχή σας στην εκ νέου οριστικοποίηση της δήλωσής σας.  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

Παρακαλούνται οι φοιτητές που αντιμετωπίζουν προβλήματα με τους κωδικούς πρόσβασης στην ηλεκτρονική γραμματεία, στο e-class κτλ. να επικοινωνούν με το Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ

Παρακαλούνται οι πρωτοετείς φοιτητές που δεν έχουν παραλάβει τους κωδικούς τους με e-mail (οι κωδικοί έχουν αποσταλλεί από την αρμόδια υπηρεσία την Πέμπτη 15/10/2020  στα email που είχαν δηλώσει οι πρωτοετείς στην ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής τους) να επικοινωνήσουν επειγόντως με τη Γραμματεία του Τμήματος είτε τηλεφωνικώς είτε με email.

Υπενθυμίζεται στους φοιτητές ότι οι δηλώσεις μαθημάτων λήγουν τη Δευτέρα 26/10/2020.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2020-2021

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Χειμερινού Εξαμήνου Ακαδ. Έτους 2020-2021.

Προσοχή: Πάντα να ελέγχετε την ιστοσελίδα του τμήματος στις Ανακοινώσεις Καθηγητών για να ενημερωθείτε για τα link σύνδεσης στην πλατφόρμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης των μαθημάτων(οι λίστες θα ανανεώνονται) και άλλες ανακοινώσεις των διδασκόντων. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ. 2020-2021

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ

Ανακοινώνεται στους πρωτοετείς φοιτητές ότι από σήμερα έως 26 Οκτωβρίου μπορούν να υποβάλλουν τη δήλωση μαθημάτων στο https://studentweb.aspete.gr.

Για πληροφορίες δείτε τη χτεσινή ανακοίνωση για την Έναρξη Δηλώσεων Μαθημάτων που πλέον ισχύει και για τους πρωτοετείς.

Προαοχή: Ελέγχετε ότι έχετε υποβάλλει σωστά τη δήλωση και  εκτυπώνετε τη δήλωση σας για να σιγουρευτείτε ότι έχει γίνει η δήλωση των μαθημάτων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΝΑΡΞΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

 

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να διαβάσετε την ανακοίνωση σχετικά με την Έναρξη Δηλώσεων Μαθημάτων.

 ΕΝΑΡΞΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Πατήστε στους παρακάτω συνδέσμους για πληροφορίες σχετικά με τις εγγραφές τέκνων Ελλήνων του εξωτερικού.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ-ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε το δελτίο τύπου σχετικά με τις εγγραφές αλλοδαπών-αλλογενών.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ-ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ