Σημαντικά Νέα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 15017_2020/4-8-2020)

ΠΑΤΗΣΤΕ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ- ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ή ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΈΤΟΣ 2020-2021(ΑΡ. ΠΡ. 15017_2020/4-8-2020).

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΚΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΚΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2020-2021

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να ενημερωθείτε για την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού σε θέσεις επιστημονικών, εργαστηριακών συνεργατών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου η με σύμβαση ανάθεσης διδακτικού έργου με ωριαία αντιμισθία για το ακαδ. έτος 2020-2021.

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ- ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ή ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΈΤΟΣ 2020-2021

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ(ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1593/28-1-2020)

ΠΑΤΗΣΤΕ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  ΛΟΓΩ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ή ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ  ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε  ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ  ΕΞΑΜΗΝΟ  ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2019-2020.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ&ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΠΟΛΙΤ. ΜΗΧΑΝ. ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜ. ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2019-2020

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  ΛΟΓΩ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ή ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ  ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε  ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ  ΕΞΑΜΗΝΟ  ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2019-2020

Για να διαβάσετε την πρόσκληση πατήστε εδώ.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων από νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού διπλώματος για την ανάθεση αυτοδύναμης διδασκαλίας στα Τμήματα της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., στο πλαίσιο της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Ν

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων από νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού διπλώματος για την ανάθεση αυτοδύναμης διδασκαλίας στα Τμήματα της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., στο πλαίσιο της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2019-2020 στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» (MIS: 5045700) του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», το οποίο χρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ),

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔ ΕΝΔ ΑΚΑΔ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 2019-2020 ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πρόσληψη Ε.Π. σε θέσεις Επιστημονικών και Εργαστηριακών Συνεραγτών

Η υποβολή των αιτήσεων μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος πρέπει να ολοκληρωθεί σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών, με ημερομηνία λήξης στις 13-8-2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 23.59.

Το σύστημα θα είναι διαθέσιμο στους υποψηφίους από την ιστοσελίδα της ΑΣΠΑΙΤΕ www.aspete.gr και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://aitiseis.aspete.gr

Δικαιολογητικά που δεν κατατίθενται ηλεκτρονικά στο αντίστοιχο πεδίο του ηλεκτρονικού συστήματος, δεν θα ληφθούν υπόψη.

Για αναλυτικές πληροφρίες πατήστε ΕΔΩ