Σημαντικά Νέα

Διοίκηση

Τα Όργανα Διοίκησης του Τμήματος Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών είναι τα εξής:

  • Ο Πρόεδρος
  • Η Συνέλευση

Πρόεδρος Τμήματος Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών:  Καθηγ. Γεώργιος Γεωργούσης