Σημαντικά Νέα

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο

Πράξη Δ.Ε Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε 35 στις 13-9-2019 (Θ.2.1)

Μπορείτε να κατεβάσετε το Ακαδημαϊκό Ημερλόγιο σε μορφή .pdf


 Χειμερινό Εξάμηνο (13 εβδομάδες):

Δευτέρα 30/09/2019 – Παρασκευή 20/12/2019 (12 εβδομάδες)
Τρίτη 07/01/2020 – Δευτέρα 13/01/2020 (1 εβδομάδα)

Αναπληρώσεις-Επαναλήψεις (1 εβδομάδα):
Τρίτη 14/01/2020 – Παρασκευή 17/01/2020 (1 εβδομάδα)

Εξεταστική Ιανουαρίου (3 εβδομάδες):
Δευτέρα 20/01/2020 – Παρασκευή 07/02/2020 (3 εβδομάδες)


Εαρινό Εξάμηνο (4,5 εβδομάδες):

  • Δευτέρα 10/02/2020 – Τρίτη 10/03/2020 (4,5 εβδομάδες)

 Εαρινό Εξάμηνο Β1(Θεωρητικά Μαθήματα Εξ αποστάσεως – 9,5 εβδομάδες )

  • Πέμπτη 26/03/2020 – Παρασκευή 10/04/2020 (2,5 εβδομάδες)
  • Δευτέρα 13/04/2020 – Τρίτη 14/04/2020 (0,5 εβδομάδα)
  • Τετάρτη 22/04/2020 – Παρασκευή 24/04/2020 (0,5 εβδομάδα)
  • Δευτέρα 27/04/2020 – Παρασκευή 05/06/2020 (6,0 εβδομάδες)
  • Τετάρτη 15/04/2020 – Τρίτη 21/04/2020 (1 εβδομάδα) Διακοπές Πάσχα

1 εβδομάδα εκ των ανωτέρω θεωρείται ελεύθερη εβδομάδα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για αναπληρώσεις ή επαναλήψεις ανάλογα με τις ανάγκες των μαθημάτων.

 

Εαρινό Εξάμηνο Β2(Εργαστηριακά Μαθήματα Εξ αποστάσεως – 7 εβδομάδες)

  • Δευτέρα 13/04/2020 – Τρίτη 14/04/2020 (0,5 εβδομάδα)
  • Τετάρτη 22/04/2020 – Παρασκευή 24/04/2020 (0,5 εβδομάδα)
  • Δευτέρα 27/04/2020 – Παρασκευή 05/06/2020 (6,0 εβδομάδες)
  • Τετάρτη 15/04/2020 – Τρίτη 21/04/2020 (1 εβδομάδα) Διακοπές Πάσχα

Εαρινό Εξάμηνο Β3(Εργαστηριακά Μαθήματα - Ολοκλήρωση) & Εξεταστική Ιουνίου :

Θα καθοριστεί με απόφαση της ΔΕ σε χρόνο που εξαρτάται από τα μέτρα για την μείωση εξάπλωσης του κορωνοϊού.

 

Εξεταστική Σεπτεμβρίου (3 εβδομάδες):
Δευτέρα 31/08/2020 – Παρασκευή 18/09/2020 (3 εβδομάδες)