Επιλογή Σελίδας

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για την αξιολόγηση των υποψηφίων επιστημονικών και εργαστηριακών συνεργατών, σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 15136_2022/11-7-2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Πρόσληψη Εκπαιδευτικού Προσωπικού στα Προπτυχιακά Τμήματα (2022-23) για το ακ. έτος 2022-2023

 

Αξιολογικός Πίνακας Επιστημονικών Συνεργατών

Αξιολογικός Πίνακας Εργαστηριακών Συνεργατών

Αλφαβητικός Πίνακας Επιστημονικών Συνεργατών

Αλφαβητικός Πίνακας Εργαστηριακών Συνεργατών