Επιλογή Σελίδας

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για την αξιολόγηση των υποψηφίων επιστημονικών και εργαστηριακών συνεργατών, σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 10392_2021/12-7-2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Πρόσληψη Εκπαιδευτικού Προσωπικού στα Προπτυχιακά Τμήματα (2021-22) για το ακ. έτος 2021-2022

 

Αξιολογικός Πίνακας Επιστημονικών Συνεργατών

Αξιολογικός Πίνακας Εργαστηριακών Συνεργατών

Αλφαβητικός Πίνακας Επιστημονικών Συνεργατών

Αλφαβητικός Πίνακας Εργαστηριακών Συνεργατών