Επιλογή Σελίδας

Εργαστήρια

Δομικών Κατασκευών και  Μετρήσεων

Δομικών Κατασκευών και Μετρήσεων

Στο Εργαστήριο Δομικών Κατασκευών και Μετρήσεων διδάσκεται κατά κύριο λόγο το εργαστηριακό μάθημα «Τοπογραφία». Σκοπός του μαθήματος είναι να εκπαιδεύσει τους φοιτητές στον χειρισμό των τοπογραφικών οργάνων (κλασσικών και ηλεκτρονικών) και στη συνέχεια να τους δώσει...

Εδαφομηχανικής

Εδαφομηχανικής

Το εργαστήριο Εδαφομηχανικής ανήκει στο  Τμήμα Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών και διαθέτει εξοπλισμό για τον προσδιορισμό των βασικών φυσικών και μηχανικών ιδιοτήτων των εδαφών. Στον εξοπλισμό του εργαστηρίου περιλαμβάνονται οι συσκευές προσδιορισμού Ορίων...

Εφαρμοσμένης Υδραυλικής και Υδραυλικών Έργων

Εφαρμοσμένης Υδραυλικής και Υδραυλικών Έργων

Στο Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Υδραυλικής και Υδραυλικών Έργων (ΕΕΥ & ΥΕ) του Τμήματος Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών της ΑΣΠΑΙΤΕ αναπτύσσεται εντονότατη εκπαιδευτική, επιστημονική, ερευνητική δραστηριότητα σε ένα ευρύτατο φάσμα θεωρητικών, εργαστηριακών,...

Σκυροδέματος & Αντισεισμικών Κατασκευών

Σκυροδέματος & Αντισεισμικών Κατασκευών

Στο Εργαστήριο Σκυροδέματος και Αντισεισμικών Κατασκευών διδάσκονται κατά κύριο λόγο τα εργαστηριακά μαθήματα «Οπλισμένο Σκυρόδεμα Ι», «Οπλισμένο Σκυρόδεμα ΙΙ» και «Αντισεισμικές Κατασκευές». Το εργαστήριο διαθέτει εξοπλισμό για τις εργαστηριακές ασκήσεις των φοιτητών...

Ελέγχου και Αντοχής Υλικών

Ελέγχου και Αντοχής Υλικών

Το Εργαστήριο Ελέγχου και Αντοχής Υλικών ανήκει στο Τμήμα Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και έχει ως αντικείμενο: «Μετρήσεις μηχανικών και φυσικών ιδιοτήτων δοκιμίων, δομικών υλικών και δοκιμές, διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων κατάρτισης»....

Συγκοινωνιακών Έργων

Συγκοινωνιακών Έργων

Το Εργαστήριο Συγκοινωνιακών Έργων ανήκει στο Τμήμα Εκπαιδευτικων Πολιτικών Μηχανικών και διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό τόσο για τη διδασκαλία των μαθημάτων της Οδοποιίας και της Κυκλοφοριακής Τεχνικής  όσο και για τη εκπόνηση μελετών αντιστοίχου αντικειμένου. Ο...

Υπολογιστικής Μηχανικής

Υπολογιστικής Μηχανικής

Το Εργαστήριο Υπολογιστικής Μηχανικής υπάγεται στο Τμήμα Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Το Εργαστήριο διαθέτει δίκτυο προσωπικών υπολογιστών για διεξαγωγή μαθηματικών προσομοιώσεων, αποτελούμενο από...