Επιλογή Σελίδας

Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών

της Ανωτάτης Σχολής
Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ)

Το Τμήμα

Γνωρίστε το Τμήμα μας

Προπτυχιακά Μαθήματα

Δείτε όλα τα εξάμηνα

Εργαστήρια

Η Γνώση εφαρμόζεται στην πράξη

Διδακτικό Προσωπικό

Γνωρίστε τους Ανθρώπους μας
Καλώς ήρθατε στον ιστότοπο του Τμήματος Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών της Ανωτάτης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ).

Χρησιμοποιήστε το μενού πλοήγησης του ιστοτόπου για να πληροφορηθείτε για θέματα που αφορούν τη δομή, τη λειτουργία, καθώς και τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Τμήματος.

Αιτήσεις – Εντυπα
e-Γραμματεία
e-Class
Εύδοξος
e-Βιβλιοθήκη
e-Γραμματεία Εκπ/κών

Αξιολόγηση Μαθημάτων

Πειραματική διερεύνηση κόμβων οπλισμένου σκυροδέματος ενισχυμένων με FRP

Σε αυτή τη μελέτη παρουσιάζονται τα αποτελέσματα ενός ολοκληρωμένου πειραματικού προγράμματος, με στόχο τη θεμελιώδη κατανόηση της συμπεριφοράς των...

Πολυπαραγοντική πειραματική ανάλυση αντοχής σκυροδέματος συναρτήσει του χρόνου και του λόγου Ν/Τ

Η αντοχή σε θλίψη του σκυροδέματος συνήθως ελέγχεται για σταθερές ονομαστικές τιμές ηλικίας σκλήρυνσης. Αντίστοιχες μετρήσεις, ακόμα κι αν...

Αριθμητική και πειραματική αξιολόγηση του ακουστικού συντονισμού έναντι των δοκιμών ταχύτητας υπερήχων και μονοαξονικής θλίψης σε πυρήνες σκυροδέματος

Οι καταστροφικές δοκιμές, όπως η πυρηνοληψία, παραμένουν σήμερα η μόνη αξιόπιστη μέθοδος υπολογισμού με ακρίβεια των παραμέτρων αντοχής του...

Εργαστήρια

Δομικών Κατασκευών και Μετρήσεων

Στο Εργαστήριο Δομικών Κατασκευών και Μετρήσεων διδάσκεται κατά κύριο λόγο το εργαστηριακό μάθημα «Τοπογραφία». Σκοπός του μαθήματος είναι να εκπαιδεύσει τους φοιτητές στον χειρισμό των τοπογραφικών οργάνων (κλασσικών και ηλεκτρονικών) και στη συνέχεια να τους δώσει...

Εδαφομηχανικής

Το εργαστήριο Εδαφομηχανικής ανήκει στο  Τμήμα Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών και διαθέτει εξοπλισμό για τον προσδιορισμό των βασικών φυσικών και μηχανικών ιδιοτήτων των εδαφών. Στον εξοπλισμό του εργαστηρίου περιλαμβάνονται οι συσκευές προσδιορισμού Ορίων...

Εφαρμοσμένης Υδραυλικής και Υδραυλικών Έργων

Στο Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Υδραυλικής και Υδραυλικών Έργων (ΕΕΥ & ΥΕ) του Τμήματος Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών της ΑΣΠΑΙΤΕ αναπτύσσεται εντονότατη εκπαιδευτική, επιστημονική, ερευνητική δραστηριότητα σε ένα ευρύτατο φάσμα θεωρητικών, εργαστηριακών,...

Σκυροδέματος & Αντισεισμικών Κατασκευών

Στο Εργαστήριο Σκυροδέματος και Αντισεισμικών Κατασκευών διδάσκονται κατά κύριο λόγο τα εργαστηριακά μαθήματα «Οπλισμένο Σκυρόδεμα Ι», «Οπλισμένο Σκυρόδεμα ΙΙ» και «Αντισεισμικές Κατασκευές». Το εργαστήριο διαθέτει εξοπλισμό για τις εργαστηριακές ασκήσεις των φοιτητών...

Ελέγχου και Αντοχής Υλικών

Το Εργαστήριο Ελέγχου και Αντοχής Υλικών ανήκει στο Τμήμα Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και έχει ως αντικείμενο: «Μετρήσεις μηχανικών και φυσικών ιδιοτήτων δοκιμίων, δομικών υλικών και δοκιμές, διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων κατάρτισης»....

Συγκοινωνιακών Έργων

Το Εργαστήριο Συγκοινωνιακών Έργων ανήκει στο Τμήμα Εκπαιδευτικων Πολιτικών Μηχανικών και διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό τόσο για τη διδασκαλία των μαθημάτων της Οδοποιίας και της Κυκλοφοριακής Τεχνικής  όσο και για τη εκπόνηση μελετών αντιστοίχου αντικειμένου. Ο...

Υπολογιστικής Μηχανικής

Το Εργαστήριο Υπολογιστικής Μηχανικής υπάγεται στο Τμήμα Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Το Εργαστήριο διαθέτει δίκτυο προσωπικών υπολογιστών για διεξαγωγή μαθηματικών προσομοιώσεων, αποτελούμενο από...

Εργαστηρια

Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ

Οι άνθρωποι του τ. ΕΠΜ

 

Το τμήμα Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών της ΑΣΠΑΙΤΕ αποτελείται από μια ομάδα ανθρώπων που μέσα από την διαφορετικότητά τους προωθεί την έρευνα και την δημιουργικότητα σε διάφορους κλάδους.
Αυτό το μοναδικό μείγμα είναι η μεγαλύτερη πηγή υπερηφάνειας για το τμήμα.

Ανακοινώσεις Γραμματείας

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο 2023-2024

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να ενημερωθείτε για το ακαδημαϊκό ημερολόγιο 2023-24 Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο...

Ανακοινώσεις Καθηγητών
Προκηρύξεις

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού σε θέσεις επιστημονικών/εργαστηριακών συνεργατών 2022-23

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να ενημερωθείτε για την πρόσκληση. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ...

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για τη χορήγηση ανταποδοτικών υποτροφιών σε προπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος ΕΠΜ

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να διαβάσετε το έγγραφο σχετικά με την παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για τη χορήγηση ανταποδοτικών...

Προκήρυξη για τη χορήγηση 4 ανταποδοτικών υποτροφιών σε προπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Εκπ/κών Πολιτικών Μηχανικών

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να διαβάσετε την προκήρυξη. Προκήρυξη για τη χορήγηση 4 ανταποδοτικών υποτροφιών σε προπτυχιακούς φοιτητές του...

Συμπληρωματική πρόσκληση ενδιαφέροντος για την πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού σε θέσεις επιστημονικών/ εργαστηριακών συνεργατών

  Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να ενημερωθείτε για την πρόσκληση. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΛΟΓΩ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ...

Στο κέντρο μας ο φοιτητής

Δεν είσαι μόνος...

 • Δυσκολίες προσαρμογής στην ακαδημαϊκή ζωή
 • Άγχος, στρες
 • Κατάθλιψη, μοναξιά
 • Οικογενειακά προβλήματα
 • Προβλήματα στις διαπροσωπικές σχέσεις
 • Δυσκολίες στη διαχείριση χρόνου- Ενίσχυση της αυτό- αποτελεσματικότητας
 • Πένθος
 • Μαθησιακές δυσκολίες
 • Ζητήματα που αφορούν άτομα με Ειδικές Ανάγκες
 • Εθισμός στο διαδίκτυο
 • Εξάρτηση από ουσίες

Ζήσ' το κι εσύ!

“Απίστευτη” είναι η λέξη που θα μπορούσε να περιγράψει την εμπειρία Erasmus που ζήσαμε για πέντε μήνες στην Πολωνία…

Φόβος, άγχος αλλά και ενθουσιασμός. Αυτά ήταν τα συναισθήματα που με κυρίευαν λίγες μέρες πριν φύγω γι’ αυτό το ταξίδι. Τελικά αποδείχτηκε ίσως η καλύτερη απόφαση της ζωής μου…

Το Erasmus δεν είναι ένα εξάμηνο στην ζωή σου, αλλά η ζωή σου σε ένα εξάμηνο…

 

Μετά την ΑΣΠΑΙΤΕ τι;

Από τα πρώτα χρόνια των σπουδών, από τον πρώτο κιόλας χρόνο, χρειάζεται να προσπαθήσετε να δείτε και ν’ αρχίσετε να σκέφτεστε τη κατεύθυνση που θέλετε να πάρετε στη σταδιοδρομία σας. Να τολμήσετε αυτό που, αληθινά, ονειρεύεστε.

Το Γραφείο Διασύνδεσης είναι εδώ να σας βοηθήσει να βρείτε αυτό που, αληθινά, σας ενδιαφέρει και μαζί, να σχεδιάσουμε και να ξεκινήσουμε να κάνουμε τα βήματα για τη σταδιοδρομία που, πραγματικά, θέλετε ν’ ακολουθήσετε

 

Χρήσιμοι
Σύνδεσμοι

Ηλεκτρονική Γραμματεία Φοιτητών

Ηλεκτρονική Γραμματεία Εκπαιδευτικών

e-class

Εύδοξος

e-Βιβλιοθήκη

Erasmus+

Academic ID

Microsoft Portal Office

Πληροφορίες

210 28 96 738

Newsletter

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Τμήματός μας για να ενημερώνεστε για τις τελευταίες ανακοινώσεις, τα νέα και τις εκδηλώσεις μας
Loading