Επιλογή Σελίδας

Το Εργαστήριο Υπολογιστικής Μηχανικής υπάγεται στο Τμήμα Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.

Το Εργαστήριο διαθέτει δίκτυο προσωπικών υπολογιστών για διεξαγωγή μαθηματικών προσομοιώσεων, αποτελούμενο από 20 προσωπικούς (επιτραπέζιους και φορητούς) υπολογιστές τελευταίας γενιάς καθώς και δικτύο διασυνδεδεμένων υπολογιστών.

Η ερευνητική δραστηριότητα του Εργαστηρίου εντάσσεται στις ακόλουθες δύο κύριες περιοχές: (α) Υπολογιστική Δομική Μηχανική (γραμμική και μη γραμμική θεωρία ελαστικότητας, ελαστική ευστάθεια φορέων, στατική και δυναμική ανάλυση φορέων, μη γραμμική ελαστοπλαστική ανάλυση φορέων, ανάλυση υστερητικών συστημάτων, ταυτοποίηση μη γραμμικών συστημάτων) και (β) Ανάλυση και Σχεδιασμός Κατασκευών (βέλτιστος σχεδιασμός κατασκευών, στοχαστική ανάλυση και σχεδιασμός κατασκευών, ανάλυση ιστορικών κατασκευών, σεισμική μόνωση κατασκευών, αποτίμηση φέρουσας ικανότητας κατασκευών, αποκατάσταση και ενίσχυση κατασκευών).

Επιπρόσθετα, το Εργαστήριο ερευνά τη σύνδεση της απασχόλησης με την εκπαίδευση, και συγκεκριμένα τις αλλαγές που προκύπτουν στα επαγγέλματα του μηχανικού από τις σύγχρονες εξελίξεις (όπως τα νέα-και-αναδυόμενα “πράσινα” επαγγέλματα του 21ου αιώνα), εφαρμόζει μεθόδους θεωρίας δικτύων για να προσδιορίσει τις πλέον κεντρικές δεξιότητες και γνώσεις με τις οποίες πρέπει να είναι εφοδιασμένος ο σύγχρονος μηχανικός, και υλοποιεί σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους για την υποστήριξη των μαθημάτων.

Ιστότοπος: http://construction.aspete.gr/Labs/CMC/