Επιλογή Σελίδας

Στο Εργαστήριο Σκυροδέματος και Αντισεισμικών Κατασκευών διδάσκονται κατά κύριο λόγο τα εργαστηριακά μαθήματα «Οπλισμένο Σκυρόδεμα Ι», «Οπλισμένο Σκυρόδεμα ΙΙ» και «Αντισεισμικές Κατασκευές».

Το εργαστήριο διαθέτει εξοπλισμό για τις εργαστηριακές ασκήσεις των φοιτητών σε θέματα παρασκευής και ελέγχου της αντοχής σκυροδέματος, πειραματικών ασκήσεων σε δοκίμια (δοκούς) οπλισμένου σκυροδέματος με (ή χωρίς) απαιτήσεις πλαστιμότητας, καθώς και εξοπλισμό μη καταστροφικών εκλέγων για έμμεσο έλεγχο της αντοχής υφισταμένων κατασκευών όπως σφύρα Schmidt, συσκευή υπερήχων και ακουστικού συντονισμού καθώς και συσκευή ανίχνευσης σιδηρού οπλισμού. Η πιο πρόσφατη προσθήκη στο εργαστήριο αφορά στην μηχανή εφελκυσμού δομικού χάλυβα τελευταίας τεχνολογίας.

Το εργαστήριο διαθέτει επίσης προηγμένο λογισμικό στατικής επίλυσης κτηρίων που εμπλουτίζει τις γνώσεις των φοιτητών σε θέματα απόκρισης κατασκευών σε στατικές και δυναμικές φορτίσεις, και τους βοηθά να ολοκληρώσουν ασκήσεις ανάλυσης και διαστασιολόγησης κατασκευών από σκυρόδεμα σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.

Το εργαστήριο διαθέτει ευρύχωρη αίθουσα με σύγχρονο προβολικό σύστημα που επιτρέπει την υποστήριξη των διαλέξεων και εργαστηριακών ασκήσεων επί πίνακος καθώς και αίθουσα με 18 θέσεις Η/Υ όπου διδάσκονται και τα εργαστηριακά μαθήματα:

  1. Εργαστήριο Σχεδίαση με Χρήση Υπολογιστή
  2. Εργαστήριο Σχεδίαση με Χρήση Υπολογιστή σε Τρεις Διαστάσεις
  3. Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική (GIS)
  4. Ενεργειακός Σχεδιασμός & Η/Μ Εγκαταστάσεις Κτηρίων

Ο εξοπλισμός του Εργαστηρίου διατίθεται στους τελειόφοιτους φοιτητές για την εκπόνηση Πτυχιακών Εργασιών.

Οι άνθρωποι του Εργαστηρίου συμμετέχουν σε ερευνητικά προγράμματα στο πεδίο της συμπεριφοράς κατασκευών σε στατικές και δυναμικές δράσεις και το μη-καταστροφικό έλεγχό τους, με στόχο την προώθηση της γνώσης και της αναγνώρισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.