Επιλογή Σελίδας

Το Εργαστήριο Συγκοινωνιακών Έργων ανήκει στο Τμήμα Εκπαιδευτικων Πολιτικών Μηχανικών και διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό τόσο για τη διδασκαλία των μαθημάτων της Οδοποιίας και της Κυκλοφοριακής Τεχνικής  όσο και για τη εκπόνηση μελετών αντιστοίχου αντικειμένου. Ο εξοπλισμός αυτός διατίθεται και στους τελειόφοιτους σπουδαστές που επιθυμούν να εκπονήσουν την πτυχιακή τους εργασία στον τομέα των Συγκοινωνιακών Έργων.