Επιλογή Σελίδας

Στο Εργαστήριο Δομικών Κατασκευών και Μετρήσεων διδάσκεται κατά κύριο λόγο το εργαστηριακό μάθημα «Τοπογραφία».

Σκοπός του μαθήματος είναι να εκπαιδεύσει τους φοιτητές στον χειρισμό των τοπογραφικών οργάνων (κλασσικών και ηλεκτρονικών) και στη συνέχεια να τους δώσει τη δυνατότητα να τα χρησιμοποιήσουν σε τοπογραφικές αποτυπώσεις στην ευρύτερη έκταση των εγκαταστάσεων της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Το Εργαστήριο διαθέτει ένα πλήθος κλασσικών οργάνων (ταχύμετρα και χωροβάτες) πάνω στα οποία οι φοιτητές εκπαιδεύονται στην ορθή χρήση τους, ενώ οι τελικές μετρήσεις μηκών, γωνιών και υψομετρικών διαφορών γίνονται με χρήση γεωδαιτικών σταθμών και ηλεκτρονικών χωροβατών. Όλα αυτά πλαισιώνονται από σύγχρονους δέκτες GPS και ψηφιακού κλισιμέτρου που διαθέτει το εργαστήριο και εισάγει τους φοιτητές στις πλέον σύγχρονες μεθόδους μέτρησης.

Το Εργαστήριο επίσης διαθέτει ευρύχωρη αίθουσα με σχεδιαστήρια, πάγκους εργασίας, σύγχρονο προβολικό σύστημα και τρεις θέσεις Η/Υ που επιτρέπουν την υποστήριξη των διαλέξεων και εργαστηριακών ασκήσεων επί πίνακος των παρακάτω μαθημάτων:

  1. Γενική Τεχνολογία
  2. Ειδικά θέματα σκυροδέματος
  3. Επισκευή και ενίσχυση κατασκευών

Οι άνθρωποι του Εργαστηρίου βρίσκονται σε άμεση συνεργασία με τα υπόλοιπα εργαστήρια του Τμήματος συμμετέχουν σε ερευνητικά προγράμματα με στόχο την προώθηση της γνώσης και της αναγνώρισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ενώ ο εξοπλισμός του εργαστηρίου διατίθεται στους φοιτητές που επιθυμούν να εκπονήσουν Πτυχιακή Εργασία.

Στο εργαστήριο λειτουργεί μικρή δανειστική βιβλιοθήκη που περιλαμβάνει αρχείο παλαιών πτυχιακών και βιβλίων που οι ίδιοι οι φοιτητές δεν χρησιμοποιούν πλέον και διαθέτουν για τους επόμενους συμφοιτητές τους.