Επιλογή Σελίδας

Το εργαστήριο Εδαφομηχανικής ανήκει στο  Τμήμα Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών και διαθέτει εξοπλισμό για τον προσδιορισμό των βασικών φυσικών και μηχανικών ιδιοτήτων των εδαφών. Στον εξοπλισμό του εργαστηρίου περιλαμβάνονται οι συσκευές προσδιορισμού Ορίων Atterberg, Συμπύκνωσης εδαφών κατά Proctor, Κοκκομετρικής Ανάλυσης, Άμεσης Διάτμησης και Στερεοποίησης, Μονοαξονικής και Τριαξονικής Θλίψης. Ο εξοπλισμός του Εργαστηρίου διατίθεται στους τελειόφοιτους σπουδαστές που επιθυμούν να εκπονήσουν την Πτυχιακή Εργασία τους στο πεδίο της Εδαφομηχανικής.