Επιλογή Σελίδας

Εξωτερική Αξιολόγηση

Έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης Τμήματος

Το Τμήμα Εκπαιδευτικών Δομικών Έργων πρόδρομο του σημερινού Τμήματος Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών, υποβλήθηκε σε εξωτερική αξιολόγηση τον Ιανουάριο 2012, σύμφωνα με τα πρότυπα της Α.ΔΙ.Π.

Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε την έκθεση με τα αποτελέσματα της εξωτερικής αξιολόγησης. Το έγγραφο είναι στην αγγλική γλώσσα.

Έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης Τμήματος