Επιλογή Σελίδας

Οι διαλέξεις του μαθήματος θα ξεκινήσουν από την τρέχουσα Πέμπτη 13/10/2022 και θα πραγματοποιούνται στην αίθουσα 232.

Παρακαλούνται επίσης οι φοιτητές να κάνουν την εγγραφή τους στο e-class της θεωρίας.

 

Η διδάσκουσα

Ν. Ψύλλα