Επιλογή Σελίδας

Γιώργος Χαρωνίτης

Τίτλος

Επιστημονικός Συνεργάτης στην βαθμίδα του Επίκ. Καθηγητή
Δρ. Πολιτικός Μηχανικός

Σπουδές
2008, Διδακτορικό Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού, ΕΜΠ
1996, Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού, ΕΜΠ

Ερευνητικά ενδιαφέροντα
Ανάλυση, Σχεδιασμός, Αξιολόγηση, Υλικά, Ποιοτικός Έλεγχος, Συντήρηση, Αποκατάσταση και Διαχείριση Συγκοινωνιακής Υποδομής (Οδοστρώματα Οδών, Αεροδρομίων, Σιδηροδρομική Επιδομή, Δάπεδα Λιμένων-Εγκαταστάσεων)
Γεωμετρικός και Κυκλοφοριακός Σχεδιασμός των Οδών
Συγκοινωνιακή Υποδομή και Ασφάλεια Κυκλοφορίας

Μαθήματα
ΠΜ304 – Κυκλοφοριακή Τεχνική

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις
1. Χαρωνίτης Γ., Ζάχος Γ., Τσάιμου Χ., Φίκιρης Ι., Μπαρδάνης Μ., Παπακάτσικας Χ., Fullerton W. (2019). «Αξιολόγηση Υλικών Οδοστρωσίας και Στρώσεων Έδρασης σε Υφιστάμενα Οδοστρώματα Αεροδρομίων». 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής Μηχανικής Αθήνα.
2. Χαρωνίτης Γ. και Παπαθανασόπουλος Π. (2012). «Περιορισμός Ταχύτητας Οχημάτων με Χρήση Μικρών Κυκλικών Κόμβων και Γεωμετρικών Διαμορφώσεων», 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οδικής Ασφάλειας, Βόλος
3. Charonitis G. and Loizos A. (2009). “Structural Reporting of Asphalt Airport Pavements”, proceedings, 2nd European Workshop on Airport Pavements, Amsterdam
4. Loizos A., Charonitis, G. and Katsoulas P. (2006). “Rating the Aircraft Load and Reporting the Bearing Capacity of Rigid Airport Pavements” Int. J. of Road Materials and Pavement Design, 7(3), 349-367
5. Loizos A. and Charonitis G. (2004). “Bearing Capacity and Structural Classification of Flexible Airport Pavements”, Journal of Transportation Engineering, ASCE Vol 130, No 1