Επιλογή Σελίδας

Βασίλειος Σούλης

Τίτλος

Εργαστηριακός Συνεργάτης στην βαθμίδα του Καθηγητή Εφαρμογών

Δρ. Πολιτικός Μηχανικός

Σπουδές

1997,Πανεπιστήμιο του Πόρτσμουθ, Μεγ Βρετανίας, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Bachelor in Civil Engineering (Hons.)-Πολ. Μηχανικού.

1998, Πανεπιστήμιο του Σάρρει,  Μεγ  Βρετανίας, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, M. Sc in Structural Engineering – Δομική Μηχανική.

2008, Διδακτορικό Δίπλωμα, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

  • Κατασκευές από Φέρουσα Τοιχοποιία
  • Σεισμική Συμπεριφορά Τοιχοπληρώσεων
  • Αριθμητική Ανάλυση Κατασκευών μέσω Προγραμμάτων Πεπερασμένων Στοιχείων
  • Επισκευές και Ενισχύσεις Υδραυλικών Κατασκευών
  • Προγραμματισμός με χρήση Python

Μαθήματα

ΠΜ 708 – Κατασκευές από Φέρουσα Τοιχοποιία (Ε)

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις

  1. Vassilios J. Soulis, Georgios Manos, “Evaluation of Diagonal Strut Models for Different Masonry Infill Conditions inside R/C Frames”, International Journal of Science and Engineering Investigations, vol. 7, issue 78, July 2018.
  2. Vassilios J. Soulis, “Numerical Investigation of the Failure Mechanism of Articulated Aqueduct”, ASCE, Journal of Performance of Constructed Facilities, DOI 10.1061/(ASCE)CF.1943-5509.0001224, Vol 32, Issue 6,2018.
  3. Vassilios J. Soulis, “Micro and Macro-modelling Techniques for the Simulation of the Masonry Infilled R/C Frames under Earthquake Type Loading”, EJERS, European Journal of Engineering Research and Science, Vol 3, No 8, August 2018.
  4. Vassilios J. Soulis, “Τhe Stress State of Masonry Infilled Panel under Different Surrounding Conditions of Contact with the R/C Frame”, Asian Journal of Civil Engineering, DOI: 10.1007/s42107-019-00146-w, April 2019.
  5. Vassilios Soulis, “The Seismic Behavior of Single and Three Story Masonry Infilled R/C Frames Utilizing Non-linear Numerical Models”, International Journal of Science and Engineering Investigations, vol. 9, Issue 99, April 2020.