Επιλογή Σελίδας

Στον παρόντα σύνδεσμο μπορείτε να λάβετε το αρχείο με την αξιολογική κατάταξη των υποψηφίων εντεταλμένων διδασκόντων στο πλαίσιο της προκήρυξης που διενεργήθηκε.

Στην πρώτη στήλη φαίνεται ο αρ. πρωτ. της αίτησης εκάστου υποψήφιου ενώ στις λοιπές η αξιολογική του κατάταξη με αριθμητική σήμανση για κάθε ένα από τα προκηρυσσόμενα μαθήματα της αιτήσεώς του. Με τον αριθμό 1 θεωρείται ο επικρατέστερος υποψήφιος, με 2 ο αμέσως επόμενος. Σημειώνεται ότι στον πίνακα περιλαμβάνονται οι  εκλόγιμοι υποψήφιοι. Η περίοδος υποβολής ενστάσεων είναι 5 εργάσιμες μέρες και λήγει την 05-03-2024, 23.59. Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Τμήματος, civil@aspete.gr

Η αναλυτική εισηγητική έκθεση δεν αναρτάται για  λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων. Ωστόσο είναι προσβάσιμη στη γραμματεία του Τμήματος στην οποία μπορεί να προσέλθει όποιος υποψήφιος ενδιαφέρεται.

Πίνακας αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφίων της προκήρυξης 17928_2023/19-12-2023