Επιλογή Σελίδας

Γεράσιμος Kωνσταντακάτος

Τίτλος

ΕΔΙΠ

Πολιτικός Μηχανικός, MSc

Σπουδές

2017: Υποψ. Διδάκτορας, Ε.Κ.Π.Α.

2007: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα, «Σχεδιασμός Έργων Υποδομής με την βοήθεια Γ.Σ.Π.», Πανεπιστήμιο Αιγαίου

2013: Πολιτικών Δομικών Έργων , Τ.Ε.Ι Πειραιά

2011: ΕΠΠΑΙΚ, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

2001: Πολιτικών Έργων Υποδομής, Τ.Ε.Ι Αθήνας

 

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

G.I.S/Remote Sensing

Digital Civil Engineering (BIM/3DCP/VR/AR)

Γεωγραφική/Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

 

Μαθήματα

ΠΜ204 – Σχεδίαση με Χρήση Υπολογιστή

ΠΜ304 – Κυκλοφοριακή Τεχνική

ΠΜ408Α – Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική (GIS)

ΠΜ408Β – Σχεδίαση με χρήση Η/Υ σε τρεις διαστάσεις

ΠΜ701 – Οπλισμένο Σκυρόδεμα ΙΙ

ΠΜ903Α – Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός ΙΙ & Τεχνική Νομοθεσία

 

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

  1. P.G. Asteris, K. Kolovos, A. Athanasopoulou, V. Plevris and G. Konstantakatos, “Investigation of the mechanical behaviour of metakaolin-based sandcrete mixtures”, European Journal of Environmental and Civil Engineering, 23(3),pp.300-324(DOI:10.1080/19648189.2016.1277373), 2019.
  2. Κωνσταντακάτος Γεράσιμος, Γαλάνη Λία, Σκορδούλης Κωνσταντίνος, Κουτρομάνος Γιώργος. 2018. Ανάπτυξη διδακτικού σεναρίου με χρήση Τηλεπισκόπησης, Γεωπληροφορικής και Τρισδιάστατης Εκτύπωσης βασισμένη στο πεδίο STEM. Πανελλήνιο Συνέδριο Scientix για την εκπαίδευση STEM, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 3 – 4 Σεπτεμβρίου. (Συμμετοχή και παρουσίαση)
  3. Γεράσιμος Κωνσταντακάτος, Λία Γαλάνη, Κωνσταντίνος Σκορδούλης. 2019. Διερεύνηση βελτίωσης των χωρικών ικανοτήτων σε φοιτητές μέσω χρήσης ψηφιακών εφαρμογών χωρικής απεικόνισης. 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΕΝΕΦΕΤ, «Επαναπροσδιορίζοντας τη Διδασκαλία και Μάθηση των Φυσικών Επιστημών και της Τεχνολογίας στον 21ο αιώνα», Φλώρινα ΠΤΔΕ, 19-21 Απριλίου.
  4. Γεράσιμος Κωνσταντακάτος, Μάρθα Γεωργίου, Λία Γαλάνη, Κωνσταντίνος Σκορδούλης, Γιώργος Κουτρομάνος. 2019. Αξιοποίηση των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών και δορυφορικών εικόνων για την ανάπτυξη επιχειρηματολογίας πάνω σε κοινωνικοεπιστημονικά ζητήματα Γεωγραφίας και περιβάλλοντος στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΕΝΕΦΕΤ, «Επαναπροσδιορίζοντας τη Διδασκαλία και Μάθηση των Φυσικών Επιστημών και της Τεχνολογίας στον 21ο αιώνα», Φλώρινα ΠΤΔΕ, 19-21 Απριλίου. (workshop)
  5. Κωνσταντακάτος Γεράσιμος, Μαρώση Κανέλλα-Μαρία, Γαλάνη Αποστολία, Κόλλας Σπυρίδων. Η αποτελεσματικότητα της χρήσης της εφαρμογής SketchUp στη χωρική δεξιότητα της νοητικής περιστροφής σε μελλοντικούς εκπαιδευτικούς. 6ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία», ΑΘΗΝΑ, 18 – 20 Οκτωβρίου 2019.