Επιλογή Σελίδας

Ελένη Μισοκέφαλου

Τίτλος

Επιστημονική Συνεργάτιδα στην βαθμίδα της Επίκ. Καθηγήτριας

Δρ. Πολιτικός Μηχανικός

Σπουδές
2007, Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
2008, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα, ΑΠΘ
2014, Διδακτορικό Δίπλωμα, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Ερευνητικά ενδιαφέροντα
Έχω ασχοληθεί τόσο με την διδασκαλία όσο και με την έρευνα στον συγκοινωνιακό τομέα ενώ η ειδίκευσή μου εντοπίζεται στα πεδία της οδοποιίας, του σχεδιασμού μεταφορών και οδικών έργων, της οδικής ασφάλειας, στον σχεδιασμό αεροδρομίων και τις αεροπορικές μεταφορές, στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των μεταφορών και στην συμβολή του ανθρώπινου παράγοντα στο οδηγικό έργο.

Μαθήματα
ΠΜ903Γ – Ανάλυση και Σχεδιασμός Μεταφορών

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις

  1. P. Lemonakis, E. Misokefalou, M. Koroni, , N. Eliou, “Comparative analysis of motorcyclists’ gaze behavior in different road environments”, WSEAS Trans on Environment and Development, Volume TBC, TBC 2021
  2. P. Kopellias, E. Misokefalou, A. Tsantsanoglou , “Evaluation of road safety level during a recession period: a comparison using safety and economic factors”, Advances In Transportation Studies, An International Journal, Volume XXXVIII, , Section B,  April 2016
  3. Ε. Misokefalou, F. Papadimitriou, P. Kopelias, and N. Eliou, “Evaluating driver distraction factors in urban motorways. A naturalistic study conducted in Attica Tollway, Greece”, Transportation Research Procedia, Volume 15C, 2016,  pp. 771-782
  4. E. Misokefalou and N. Eliou, “Recording and evaluation procedure of drivers’ distraction and inattention. The case of major Greek cities” ring roads”, Procedia – Social and Behavioral Sciences 48 (2012) 3159 – 3169, Transportation Research Arena-Europe 2012, pp. 3159-3169
  5. N. Eliou and E. Misokefalou, “Driver’s distraction and inattention profile in typical urban high speed arterials”, Advances in Human Aspects of Road and Rail Transportation, A. Stanton, Chapter 26, pp. 252-260, CRC Press, Taylor and Francis Group, Boca Raton London New York, 2012