Επιλογή Σελίδας

Βασίλειος Σιορίκης

Τίτλος

E.ΔΙ.Π.
Πολιτικός Μηχανικός, MSc

  Σπουδές
2018, Υποψήφιος Διδάκτορας, ΕΑΠ
MSc 2008, Περιβαλλοντική και Οικολογική Μηχανική
BSc 2004, Πολιτικός Δομικών Έργων, Τ.Ε.Ι. Πειραιά

Ερευνητικά ενδιαφέροντα
Πειραματικός Προσδιορισμός Μηχανικών Ιδιοτήτων Υλικών
Σκυρόδεμα
Αριθμητικές Αναλύσεις
Τοπογραφία
Περιβαλλοντική Μηχανική

Μαθήματα
ΠΜ901 – Ειδικά Θέματα Σκυροδέματος (Ε)
ΠΜ601 – Οπλισμένο Σκυρόδεµα Ι (Ε)
ΠΜ803 – Επισκευή & Ενίσχυση Κατασκευών (Ε)
ΠΜ404 – Τοπογραφία

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις

  • Siorikis, V. G., Antonopoulos, C. P., Pelekis, P., Christovasili, K., & Hatzigeorgiou, G. D. (2020). Numerical and experimental evaluation of sonic resonance against ultrasonic pulse velocity and compression tests on concrete core samples. 30(1), 168–173 https://doi.org/10.21595/vp.2020.21328
  • Armaghani, D.J.; Mamou, A.; Maraveas, C.; Roussis, P.C.; Siorikis, V.G.; Skentou, A.D.; Asteris, P.G. Predicting the unconfinedcompressive strength of granite using only two non-destructive test indexes.Geomech. Eng.2021,25, 317–330 https://doi.org/10.12989/gae.2021.25.4.317
  • Lemonis, M. E., Daramara, A. G., Georgiadou, A. G., Siorikis, V. G., Tsavdaridis, K. D., & Asteris, P. G. (2022). Ultimate axial load of rectangular concrete-filled steel tubes using multiple ANN activation functions. Steel and Composite Structures, 42(4), 459-47 https://doi.org/10.12989/scs.2022.42.4.459
  • Giannoulas, A., & Siorikis, V. G. (2019). Εισάγοντας την διερευνητική/ ανακαλυπτική μεθοδολογία με χρήση Τ.Π.Ε. Εκπαίδευση φοιτητών Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων & Ηλεκτρονικών Μηχανικών. 6ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο «Ένταξη Και Χρήση Των ΤΠΕ Στην Εκπαιδευτική Διαδικασία», 1–12.