Επιλογή Σελίδας

Τα εργαστήρια του μαθήματος θα ξεκινήσουν την ερχόμενη Τετάρτη 19/10 και Πέμπτη 20/10/2022. Οι εγγραφές θα γίνουν στο πρώτο μάθημα.

Η κατανομή των φοιτητών θα γίνει όπως παρακάτω:

Τετάρτη 15:00-17:00 και 17:00-19:00 : οι φοιτητές των οποίων το επώνυμο αρχίζει από Α έως Κ

Πέμπτη  15:00-17:00 και 17:00-19:00 : οι φοιτητές των οποίων το επώνυμο αρχίζει από Λ έως Ω

Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται στην αίθουσα 232.

Παρακαλούνται επίσης οι φοιτητές να κάνουν την εγγραφή τους στο e-class του εργαστηρίου.

Οι διδάσκοντες

Ν. Ψύλλα & Β. Σούλης