Επιλογή Σελίδας

Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος

Τίτλος

Επίκουρος Καθηγητής

Σπουδές
MSc 2021, Διαχείριση Τεχνικών Έργων, ΕΑΠ
PhD. 2001, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών
B.Sc. 1996, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών

Ερευνητικά ενδιαφέροντα
• Επισκευή και ενίσχυση κατασκευών
• Σύνθετα υλικά
• Οπλισμένο σκυρόδεμα
• Αντοχή υλικών
• Μη καταστροφικοί έλεγχοι κατασκευών

Μαθήματα
ΠΜ301 – Δοµικά Υλικά
ΠΜ601 – Οπλισµένο Σκυρόδεµα Ι
ΠΜ701 – Οπλισμένο Σκυρόδεμα ΙΙ
ΠΜ803 – Επισκευή & Ενίσχυση Κατασκευών
ΠΜ804 – Οργάνωση Εργοταξίου & Διαχείριση Τεχνικών Έργων
ΠΜ901 – Ειδικά Θέματα Σκυροδέματος

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις

  1. Antonopoulos, C. P. and Triantafillou, T. C. (2003) “Experimental Investigation of FRP-Strengthened RC Beam-Column Joints”, Journal of Composites for Construction, ASCE, 7(1), 39-49. Best Basic Research Paper (in 2003) Award.
  2. Siorikis, V. G., Antonopoulos, C. P., Pelekis, P., Christovasili, K., & Hatzigeorgiou, G. D. (2020). Numerical and experimental evaluation of sonic resonance against ultrasonic pulse velocity and compression tests on concrete core samples. 30(1), 168–173. https://doi.org/10.21595/vp.2020.21328
  3. Michael Karantzikis, Catherine G. Papanikolaou, Costas P. Antonopoulos and Thanassis C. Triantafillou, (2005) “Experimental Investigation of Non-conventional Confinement for Concrete using FRP”, Journal of Composites for Construction, ASCE, 9(6), 480-487.
  4. Antonopoulos, C. P. and Triantafillou, T. C. (2002) “Analysis of FRP-Strengthened RC Beam-Column Joints”, Journal of Composites for Construction, ASCE, 6(1), 41-51.
  5. Triantafillou, T. C. and Antonopoulos, C. P. (2000) “Design of Concrete Flexural Members Strengthened in Shear with FRP”, Journal of Composites for Construction, ASCE, 4(4), 198-205.
  6. Αντωνόπουλος, Κ.Π., Λιάκου Κ. Μ., Τριανταφύλλου Θ.Χ. (2009) “Επεμβάσεις στο φέροντα οργανισμό υφιστάμενων κατασκευών: Αποτίμηση μέσω μη καταστροφικών μεθόδων, μελέτη αποκατάστασης και ενίσχυσης με έμφαση στη χρήση συνθέτων υλικών και ποιοτικός έλεγχος εφαρμογής αυτών – Παράδειγμα στην Κύπρο” 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οπλισμένου Σκυροδέματος, Πάφος, Κύπρος 21-23 Οκτωβρίου.
  7. Αντωνόπουλος, Κ.Π., Γραμμένου Θ.Δ, Τριανταφύλλου Θ.Χ. (2010) “Διερεύνηση φέρουσας ικανότητας λιθοδομών με χρήση της δοκιμής των επίπεδων γρύλων (Flat jacks). Παραδείγματα εφαρμογής της δοκιμής σε κατασκευές από όλη την Ελλάδα” 7th National conference on Non Destructive Tests of the, Hellenic Society of NDT (HSNT), Αθήνα, 15-17 Οκτωβρίου.