Επιλογή Σελίδας

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του τμήματος ότι σύμφωνα με απόφαση της ΔΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ δεν θα πραγματοποιηθεί η διδασκαλία των μαθημάτων του Δ΄ Εξαμήνου “Σχεδίαση με χρήση Η/Υ σε 3 διαστάσεις” και “Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική(GIS)” διότι το εναπομείναν χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη του διδακτικού εξαμήνου δεν επαρκεί για την ολοκλήρωση των μαθημάτων. Παρακαλούνται οι φοιτητές να μην τα συμπεριλαμβάνουν στη δήλωση των μαθημάτων.