Σημαντικά Νέα

Προσωπικό Τμήματος

Το Προσωπικό του Τμήματος συμπεριλαμβάνει το Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΠ), το Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ) και το Διοικητικό Προσωπικό.

Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΠ)

Pelekis Panagiotis TN

Παναγιώτης Αστερής
Καθηγητής

 Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Υπολογιστική Μηχανική, Θραυστομηχανική, Ανάλυση Δομικών Κατασκευών, Ανάλυση Ιστορικών Κατασκευών, Τοιχοποιία

Stergiopoulos Vasileios TN

Βασίλειος Στεργιόπουλος
Καθηγητής

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Μηχανική Ρευστών, Αρχιμήδειοι Κοχλιωτοί Υδροστρόβιλοι, Υδροηλεκτρικά & Υδροδυναμικά Έργα, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Aειφορική-Πράσινη Ανάπτυξη

Sotiropoulou Anastasia TN

Αναστασία Σωτηροπούλου
Καθηγήτρια

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Αντοχή Υλικών, Οπλισμένο Σκυρόδεμα, Ενισχυμένα και μη Κονιάματα

   
default male 63

Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος
Επίκουρος Καθηγητής

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Επισκευή και ενίσχυση κατασκευών, Σύνθετα υλικά, Οπλισμένο σκυρόδεμα, Αντοχή υλικών, Μη καταστροφικοί έλεγχοι κατασκευών

 

 

 

Vaxevaneris Haralambos TN

Χαράλαμπος Βαξεβανέρης
Καθηγητής Εφαρμογών

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Γεωδαιτικές μετρήσεις έργων, Αποτυπώσεις μνημείων, Υψομετρία με χρήση GPS

Limouri Konstantina TN

Κωνσταντίνα Λυμούρη
Καθηγήτρια Εφαρμογών

 

    


Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.)

Konstantakatos Gerasimos TN

Γεράσιμος Κωνσταντακάτος

 Ε.ΔΙ.Π.

Passa Dimitra TN

Δήμητρα Πασσά

Ε.ΔΙ.Π.

        siorikisv

Βασίλειος Σιορίκης

Ε.ΔΙ.Π.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Πειραματικός Προσδιορισμός Μηχανικών Ιδιοτήτων Υλικών και Περιβαλλοντική Μηχανική, Αριθμητικές Αναλύσεις, Τοπογραφία, Θεμελιώσεις


Διοικητικό Προσωπικό

default female 63

Κωνσταντίνα Χρησίμου

Υπεύθυνη Γραμματείας