Επιλογή Σελίδας

Έλενα Καπόγιαννη

Τίτλος

Εργαστηριακή Συνεργάτιδα στην βαθμίδα της Καθηγ. Εφαρμογών

Δρ. Πολιτικός Μηχανικός

Σπουδές
2004, Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού, ΕΜΠ
2013 Διδακτορικό Δίπλωμα, ΕΜΠ

Ερευνητικά ενδιαφέροντα
-Γεωτεχνική Μηχανική και Μηχανική Συμπεριφορά Γεωυλικών
-Επιχώματα, Τοίχοι Αντιστήριξης, Οπλισμένη Γη
-Φυσική Προσομοίωση Γεωτεχνικών Κατασκευών έναντι Στατικών και Σεισμικών Φορτίσεων
-Υπολογιστική Προσομοίωση Γεωτεχνικών Κατασκευών
-Διαφύλαξη Μνημείων Πολιτιστικής Κληρονομιάς Έναντι Φυσικών Κινδύνων
-Ενόργανη Παρακολούθηση Δομικής Συμπεριφοράς Κατασκευών
-Εγκατάσταση Αισθητήρων και Δικτύων, Επίλυση Τεχνικών Θεμάτων, Συλλογή Δεδομένων, Επεξεργασία Καταγραφών

Μαθήματα
ΠΜ705 – Θεμελιώσεις (Ε)

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις

  1. Kapogianni, E., Tsafou S., Sakellariou, M.G., 2020. “Image Analysis and Structural Monitoring of Physical Geotechnical Models Subjected to Seismic Loading”. Springer Series in Geomechanics and Geoengineering, 2020, pp. 674-686.
  2. Kapogianni, E., Psarropoulos, P.N., Kalogeras, I., Michalopoulou, D., EleftheriouV. &Sakellariou M.G. 2019. “Quantification of potential natural hazards affecting cultural heritage sites and structural response evaluation. Application at the Acropolis of Athens”. Proceedings of the XVII ECSMGE-2019, Reykjavík, Iceland.
  3. Kapogianni, E., Psarropoulos, P.N., Kokoris, D., Kalogeras, I., Michalopoulou, D., Eleftheriou V. & Sakellariou M.G. 2021. “Impact of Local Site Conditions on the Seismic Response of the Athenian Acropolis Hill”. Journal: Geotechnical and Geological Engineering, Springer International Publishing.
  4. Kapogianni, E., Sakellariou, M.G., Laue, J., Springman, S.M., 2016.“Investigation of the mechanical behavior of the interface between soil and reinforcement, via experimental and numerical modelling”. Advances in Transportation Geotechnics 3. Journal: Procedia Engineering, Elsevier, V143, pp 419–426.
  5. Kapogianni, E., Laue, J., Springman S.M., Sakellariou, M.G, 2010.“The use of optical fibers in the geotechnical centrifuge”. Physical Modelling in Geotechnics. Springman S.M., Laue J., Seward, L. (eds), Taylor & Francis Group, CRD Press, pp 343–348.