Επιλογή Σελίδας

Κωνσταντίνα Γεωργούλη

Τίτλος

Επιστημονική Συνεργάτιδα στην βαθμίδα της Επίκ. Καθηγήτριας

Δρ. Πολιτικός Μηχανικός

Σπουδές
2016, Διδακτορικό Δίπλωμα, ΕΜΠ
2005, Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού, ΕΜΠ

Ερευνητικά ενδιαφέροντα
Υλικά οδοστρωσίας
Μηχανικές ιδιότητες ασφαλτομιγμάτων
Σχεδιασμός οδοστρωμάτων
Λειτουργική και δομική αξιολόγηση οδοστρωμάτων
Συντήρηση οδοστρωμάτων
Αυτόνομα οχήματα και οδοστρώματα

Μαθήματα
ΠΜ702 – Οδοστρώματα

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις
1. Autonomous Vehicles Wheel Wander: Structural Impact on Flexible Pavements
2. Quantification of skid resistance seasonal variation in asphalt pavements
3. Incorporation of GPR data into genetic algorithms for assessing recycled pavements
4. Assessment of dynamic modulus prediction models in fatigue cracking estimation
5. Calibration of dynamic modulus predictive model