Επιλογή Σελίδας

Σταματία Γκαβέλα

Τίτλος

Εργαστηριακή Συνεργάτιδα στην βαθμίδα της Καθηγ. Εφαρμογών

Δρ Χημικός Μηχανικός

Σπουδές
2003, Δίπλωμα Χημικού Μηχανικού, ΕΜΠ
2006, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα “Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών”, ΕΜΠ
2009, Διδακτορικό Δίπλωμα, ΕΜΠ

Ερευνητικά ενδιαφέροντα
Επιστήμη και τεχνολογία υλικών, δομικά υλικά (με έμφαση σκυρόδεμα και τσιμέντο), βελτιστοποίηση εργαστηριακών δοκιμών

Μαθήματα
ΠΜ301 – Δομικά Υλικά (Ε)

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις

  1. Gavela, A. Ntziouni, E. Rakanta, N. Kouloumbi, V. Kasselouri-Rigopoulou. “Corrosion Behaviour of Steel Rebars in Reinforced Concrete Containing Thermoplastic Wastes as Aggregates”, Construction and Building Materials 41, 2013, p. 419–426.
  2. Sotiropoulou, S. Gavela, N. Nikoloutsopoulos, D. Passa, G. Papadakos, “Experimental study of wood shaving addition in mortar and statistical modelling on selected effects”, Journal of the Mechanical Behavior of materials 26, 2017, p. 55-63.
  3. Gavela, N. Nikoloutsopoulos, G. Papadakos, D. Passa, A. Sotiropoulou, “Multifactorial experimental analysis of concrete compressive strength as a function of time and water-tocement ratio, Structural Integrity Proceedia 10, 2018, p. 135-140.
  4. Nikoloutsopoulos, D. Passa, S. Gavela and A. Sotiropoulou, Comparison of shear strengthening techniques of reinforced concrete beams with carbon fiber reinforced polymers (CFRPs), Structural Integrity Proceedia 10, 2018, p. 141-147.
  5. S. Gavela, N. Nikoloutsopoulos, G. Papadakos, D. Passa, A. Sotiropoulou, Experimental uncertainty budget for concrete compressive strength test based on a multifactorial analysis, Frattura ed Integrità Strutturale, 2019, Vol 50, p. 383-394.