Επιλογή Σελίδας

Ιωάννης Πανταζόπουλος

Τίτλος

Επιστημονικός Συνεργάτης στην βαθμίδα του Επίκ. Καθηγητή

Δρ. Πολιτικός Μηχανικός

Σπουδές
2005, Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού, Παν/μιο Πατρών
2009, Διδακτορικό Δίπλωμα, Παν/μιο Πατρών

Ερευνητικά ενδιαφέροντα
Εδαφομηχανική
Εδαφοδυναμική
Πειραματική Γεωτεχνική Μηχανική
Εργαστηριακές Δοκιμές Εδαφών
Βελτιώσεις-Ενισχύσεις Εδαφών
Γεωσυνθετικά Υλικά

Μαθήματα
ΠΜ502 – Εδαφομηχανική

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις

  1. Development of microfine cement grouts by pulverizing ordinary cements
  2. Dynamic properties of microfine cement grouted sands
  3. Torsional and flexural resonant column testing of grouted sands
  4. Predicted and measured hydraulic conductivity of crushed limestone sands
  5. Performance of microfine cement grouted sands under quick loading conditions