Επιλογή Σελίδας

Κωνσταντίνος Αποστολέρης

Τίτλος

Εργαστηριακός Συνεργάτης

Πολιτικός Μηχανικός

Σπουδές
2002, Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού, ΕΜΠ
2003, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Δίπλωμα, ΕΜΠ

Ερευνητικά ενδιαφέροντα
Οδοποιία, Οδική Ασφάλεια, Κυκλοφοριακή Τεχνική, Οδοστρώματα

Μαθήματα
ΠΜ304 – Κυκλοφοριακή Τεχνική

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις
1. Transportation Research Record- Paper Title: Skew Superelevation Edge Rounding Design to Improve Riding Comfort On Freeways (2019).
2. International Conference Transportation Research Board – Paper Title: Passing Sight Distance Assessment Through the Interaction of Road – Vehicle Parameters (2020)
3. ICTR – 10th International Congress on Transportation Research, Paper Title: The Influence of The Real Traffic Speed Range on the Provided Road Safety Level on Two-lane Rural Highways (2021).
4. ASCE – Journal of Transportation Engineering, Paper Title: Methodology for Risk Ranking of At Grade Intersections on Existing Rural Two-Lane Highways (2020).
5. Transportation Research Procedia – Elsevier – Volume 45 – Pages 643-650, Paper Title: A Case for Differentiating Design Consistency Evaluation Between Day and Night (2020).