Επιλογή Σελίδας

Απόστολος Λαγαρίας

Τίτλος

Εργαστηριακός Συνεργάτης στην βαθμίδα του Καθηγ. Εφαρμογών

Αρχιτέκτων Μηχανικός

Σπουδές
2014-2021, Μεταδιδακτορική Έρευνα ΙΤΕ, ΕΜΠ
2013, Διδακτορικό Δίπλωμα, ΑΠΘ
2004, Δίπλωμα, Aρχιτέκτων Μηχανικός, ΑΠΘ

Ερευνητικά ενδιαφέροντα
Χωρική Ανάλυση, GIS, Πολεοδομικός Σχεδιασμός και Βιώσιμη Ανάπτυξη, Έξυπνες Πόλεις, Αστική Διάχυση

Μαθήματα
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΙ και ΤΕΧΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις

  1. Lagarias, A., Stratigea, A. (2021) High-Resolution Spatial Data Analysis for Monitoring Urban Sprawl in Coastal Zones: A Case Study in Crete Island, Proceedings of the 21st International Conference in Computational Science and its Applications, ICCSA 2021, September 13-16, Cagliary (under publication).
  2. Lagarias A., Sayas J. (2019) Urban sprawl typologies in Mediterranean cities: A method based on spatial metrics, Regional and Urban Economics Review, Issue 4(2019), 5-41 (Impact Factor: 66).
  3. Lagarias A., Prastacos P. (2020) Comparing the urban form of South European cities using fractal dimensions”, Environment and Planning B: Urban Analytics and City Science, vol.47 (7) https://doi.org/10.1177/2399808318820911 (Impact Factor: 82).
  4. Lagarias Α. (2012) ‘Urban sprawl simulation linking macro-scale processes to micro-dynamics through cellular automata, an application in Thessaloniki, Greece’, Applied Geography, Volume 34, May 2012, Pages 146-160, (Impact Factor: 5).
  5. Lagarias A. (2015) ‘Exploring land use policy scenarios with the use of a cellular automata-based model: urban sprawl containment and sustainable development in Thessaloniki’. Geocarto International, Volume 30Issue 9, 2015, pages 1033-1051, DOI: 10.1080/10106049.2015.1013066, (Impact Factor: 3.78).