Επιλογή Σελίδας

Νικόλαος Νικολουτσόπουλος

Τίτλος

Εργαστηριακός Συνεργάτης

Πολιτικός Μηχανικός

Σπουδές
2006, Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού και Τεχνολόγου Εκπαιδευτικού, ΑΣΠΑΙΤΕ.
2009: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης – MSc in Management in Construction, Kingston Uni. of London.
2020: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης – Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ), ΠαΔΑ.
2022: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης – MSc Ενεργειακά και Περιβαλλοντικά Έργα, ΠαΔΑ.
2022: Διδακτορικό Δίπλωμα – Τεχνολογία Σκυροδέματος, ΕΜΠ.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα
Η πειραματική μελέτη των ιδιοτήτων νέων δομικών υλικών, σκυροδέματος και υλικών ενισχύσεων κατασκευών.

Μαθήματα
ΠΜ301 – Δομικά Υλικά

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις

  1. Nikoloutsopoulos N., Sotiropoulou A., Kakali G., Tsivilis S., (2021), «Physical and mechanical properties of fly ash based geopolymer concrete compared to those of conventional concrete», MDPI, Buildings, vol. 11, issue 5, No 178, p.p. 1-14.
  2. Nikoloutsopoulos N., Passa D., Gavela S., Sotiropoulou A., (2018), «Comparison of shear strengthening technics of reinforced concrete beams with carbon fiber reinforced polymers (CFRPs)», Structural Integrity Procedia, Elsevier, vol. 10 p.p. 141-147.
  3. Nikoloutsopoulos N., Sotiropoulou A., Kakali G., Tsivilis S., (2018), «The effect of Solid/Liquid ratio on setting time, workability and compressive strength of fly ash based geopolymers», Materials Today: Proceedings, Elsevier, vol. 5 p.p. 27441–27445.
  4. Sotiropoulou A., Gavela S., Nikoloutsopoulos N., Passa D., Papadakos G., (2017), «Experimental study of wood shaving addition in mortar and statistical modeling on selected effects», Journal of the mechanical behavior of materials (JMBM), vol 26 (1-2), p.p. 55-63.
  5. Nikoloutsopoulos N., Athanasopoulou A., Mamai E., (2016), «Investigation on the effect of ordinary portland cement type on fresh and hardened concrete properties», 11th HSTAM International Congress on Mechanics Athens, Greece, 27 – 30 May.
  6. Pandermarakis Z.G., Sotiropoulou A.B., Nikoloutsopoulos N.D., (2012), «The Influence of Short Glass and Polypropylene Fibers on First Crack Formation and Toughness of Cement Based Composites after their Exposure to Fire Conditions», Key Engineering Materials (ΚΕΜ) vols. 488-489, p.p. 569-572.