Επιλογή Σελίδας

Ξενοφώντας Παλιός

Τίτλος

Επιστημονικός Συνεργάτης στην βαθμίδα του Επίκ. Καθηγητή

Πολιτικός Μηχανικός

Σπουδές
2004, Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού, ΠΠ
2006, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στον Αντισεισμικό Σχεδιασμό Κατασκευών, ΠΠ
2012, Διδακτορικό Δίπλωμα, ΠΠ

Ερευνητικά ενδιαφέροντα
Αντισεισμικός Σχεδιασμός Κατασκευών, Αντισεισμική Πειραματική Μηχανική, Κατασκεύες από Ο/Σ, Ενισχύσεις Κατασκευών, Σεισμική Μόνωση Κατασκευών

Μαθήματα
ΠΜ904 – Αντισεισμικές Κατασκευές

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις

  1. Strepelias E., Palios X., Bousias S, and Fardis M. [2013], “Experimental Investigation of Concrete Frames Infilled with RC for Seismic Rehabilitation”. Journal of Structural DOI: 10.1061/(ASCE)ST.1943-541X.0000817
  2. Palios X., Fardis M., Strepelias El., Bousias S., [2016], “Unbonded brickwork for the protection of infills from seismic damage”. Journal of Engineering Structures. DOI: 10.1016/j.engstruct.2016.10.027
  3. Stathas N., Palios X., Strepelias El., Fardis M., Bousias S., Sarkis An., [2017], “Dry-jointed precast concrete frame on rocking or fixed footings under cyclic lateral loading”. Bulletin of Earthquake Engineering. DOI: 10.1007/s10518-017-0151-5
  4. Palios X., Strepelias El., Stathas N., Fardis M.Ν., Bousias S., Chrysostomou C.Z., Kyriakides N., [2020], “Three-storey, two-bay concrete frames with plain bars under cyclic lateral loading”. Bulletin of Earthquake engineering. https://doi.org/10.1007/s10518-020-00900-5
  5. Makris N., Palios X., Moghimi G. and Bousias S., [2021], “Pressurized Sand-Damper for Earthquake and Wind Engineering: Design, Testing and Characterization”. Journal of Engineering Mechanics. DOI: 10.1061/(ASCE)EM.1943-7889.0001902
  6. Mihaylov B., Trandafir Al., Palios X., Strepelias El., and Bousias S., [2021], “Effect of axial restraint and loading history on the behavior of short RC coupling beams”. ACI Structural Journal. DOI: 10.14359/51732644