Επιλογή Σελίδας

Περίγραμμα:

Υ/ΕΥ: Υποχρεωτικό μάθημα
Τ/Π: Τεχνολογικό μάθημα
Φόρτος Εργασίας: 10.0
Πιστωτικές Μονάδες/ECTS: 6.0

Περισσότερες πληροφορίες αναζητήστε στην σελίδα της Πρακτικής άσκησης στον παρακάτω σύνδεσμο

Πρακτική άσκηση ειδικότητας